Koleżanki i Koledzy,

W dniu 16 grudnia o godz. 12.00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Śląskiego PTU. Miejsce zebrania - Restauracja "Pod Kasztanami" w Zabrzu ul. Wolności 190. 

 

Program zebrania:

1.Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.

2. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziału

3. Sprawozdanie Sekretarza Oddziału

4. Sprawozdanie Skarbnika Oddziału

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

7. Podanie kandydatur na Przewodniczącego Oddziału 

8. Wybór Przewodniczącego Oddziału

9. Wybór Zarządu

10. Wybór Komisji Rewizyjnej

Po skończonym zebraniu odbędzie się Spotkanie Wigilijne.

 

Zarząd Oddziału Śląskiego PTU