Zarząd


Paradysz A. - Przewodniczący
Prof. dr hab.n. med.
Życzkowski M. - Z-ca Przewodn.
Dr n.med.
Potyka A. - Skarbnik
Dr n.med.
Bryniarski P. - Sekretarz
Dr n.med.
Szliszka E. - Członek Zarządu
Dr hab. n.med.
Kawecki J. - Członek Zarządu
Dr n. med.

Komisja rewizyjna


Pliszek K. - Członek
Lek.
Błudzin W. - Przewodniczący
Lek.
Letkiewicz S. - Członek
prof. nadzw. dr hab. n. med., dr n. hum.

Struktura PTU

 • Zarząd główny
  • Sąd koleżeński
   • oddziały
    • oddział północno-zachodni
     oddział mazowiecki
     oddział białostocki
     oddział lubelski
     oddział łódzki
     oddział wielkopolski
     oddział dolnośląski
     oddział śląski
     oddział krakowski
   • sekcje
    • Sekcja Adeptów Urologii
     Sekcja Endourologii i ESWL
     Sekcja Urologów Wojskowych
     Sekcja Pielęgniarek
   • komitety
    • Komitet Naukowy
     Komitet Edukacji
     Komitet Historyczny
     Kolegium Ordynatorów
     Fundacja im. Wojciecha Husiatyńskiego
   • administracja
    • Biuro Kongresowe
     Biuro Wydawnicze
     Biuro CME-CPD
  • Komisja Rewizyjna