Klinika Urologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej organizuje V Śląski Dzień Uroonkologii, w dniach 14 - 15 października 2022.

 

Konferencja odbędzie się w Kompleksie Pałacowo-Zamkowym w Koszęcinie przy ulicy Zamkowej 3.

Koszty uczestnictwa 700 PLN od osoby - obejmuje udział w sesjach naukowych, nocleg i wyżywienie.

Rejestracja drogą mailową na adres biuro@ptu-silesia.org.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator nie przewiduje obecności osób towarzyszących.

O godzinie 20.00 w piątek 14.10.2022 odbędzie się uroczysta kolacja z muzyką - wydarzenie nie jest sponsorowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w Infarmie. Finansowanie ze środków własnych organizatora.

 

Organizator:

Klinika Urologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej

 

Komitet Organizacyjny i Naukowy:

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz – Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Majewski

Dr hab. Piotr Bryniarski, prof. SUM

Dr hab. n. med. Marcin Życzkowski

Dr n. med. Andrzej Potyka

Dr n. med. Paweł Rajwa

 

Piątek:

10.00- 12.00 Przyjazd i zakwaterowanie

12.00 -18.30 Obrady + przerwa kawowa

Sobota:

10.00 - 12.00 Przedstawienie ciekawych przypadków i podsumowanie konferencji

 

Program szczegółowy

 

Piątek - 14.10.2022

 

Sesja I 12.00 – 14.00

 

Przewodniczący : Prof. Andrzej Paradysz, Prof. Wojciech Majewski

 

1. Dr n. med. Wiesław Bal – Jak prawidłowo rozpoznać stadium choroby nmCRPC? Adekwatna diagnostyka pacjentów w świetle zapisów programu lekowego B.56

2. Dr n. med. Rafał Wiśniowski - Leczenie kabozantynibem (IPSEN) zaawansowanego raka nerkowokomórkowego w programie lekowym B.10

3. Dr hab. n. med. Piotr Bryniarski, prof. SUM – Leczenie neoadjuwantowe przed radykalną prostatektomią u chorych z rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka

4. Prof. Jakub Żołnierek – Deprywacja androgenowa u chorych na raka gruczołu krokowego w praktyce klinicznej.

5. Takafumi Yanagisawa – Terapia systemowa u chorych z przerzutowym wrażliwym na kastrację rakiem prostaty na podstawie danych z Tokio.

6. Fahad Quhal – Rak pęcherza moczowego nienaciekający mięśniówki oporny na BCG terapię – problem terapeutyczny

 

Przerwa kawowa: 14.00 - 14.30

 

Sesja II 14.30 – 16.30

 

Przewodniczący: Dr hab. Marcin Życzkowski

 

1. Dr Marcin Francuz – „Szara strefa NSS”

2. Dr n. med. Krzysztof Nowakowski – Zastosowanie stentów w leczeniu zwężeń moczowodów w przebiegu chorób nowotworowych

3. Ekaterina Laukhtina – Terapia okołooperacyjna u chorych z rakiem pęcherza moczowego.

4.Tatsushi Kawada – Rola PSMA-PET w wykrywaniu i stagingu raka prostaty.

5. Dr Paweł Rajwa - Rola urologa i współpraca interdyscypilnarna w optymalnym prowadzeniu i monitorowaniu pacjenta z rakiem gruczołu krokowego: od leczenia radykalnego do progresji na ADT

6. Dr n. med. Magdalena Stankiewicz - Miejsce NHT w nmCRPC na podstawie wyników badania SPARTAN oraz w praktyce klinicznej

7. Dr hab. n. med. Marcin Życzkowski - Wnioski i podsumowanie sesji

 

Przerwa kawowa 16.30-17.00

 

 

Sesja III 17.00 – 19.00

 

Przewodniczący: Dr hab. Piotr Bryniarski, prof. SUM

 

Dr hab. n.med. M. Życzkowski, prof.dr hab.n.med. W. Majewski, dr W. Bal - Współpraca interdyscyplinarna w leczeniu raka prostaty - debata urolog, radioterapeuta, onkolog.

 

Dyskusja

 

Sobota 15.10.2022

Sesja I 10.00-13.00

Przewodniczący: Prof. Wojciech Majewski, Prof.Andrzej Paradysz.

Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych. Dyskusja.

Podsumowanie konferencji