Historia działalności urologicznej w Zabrzu sięga Marca 1948 roku , kiedy to w Szpitalu Miejskim Nr 1 ul. C.Skłodowskiej w ramach oddziału Chirurgii Ogólnej powstało 10 łóżek urologicznych prowadzonych przez dr M.Flunta. Początkowo kierownikiem oddziału był dr J.Karowiec , a następnie prof. Marian Trawiński, który sam zajmował się urologią. W 1952 roku dr M.Flunt przeniósł się do Krynicy, gdzie do połowy lat 60 ? tych prowadził pierwszy w Polsce Wojskowy Ośrodek leczenia kamicy moczowej

W 1953 roku w ramach oddziału chirurgii w Szpitalu Nr 1 ul.3-go Maja powstał pododdział urologii. W 1954 roku wszedł on w skład nowopowstałej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej ŚAM /kierownik prof.;Józef Gasiński/. W 1955 roku powstał oddział urologii w ramach tej Kliniki liczył 25 łóżek. Do 1953 roku prowadził oddział dr Władysław Walendowski. Ze względu na chorobę w 1954 roku odszedł na rentę , a rok później zmarł. Kierownikiem nowopowołanego w ramach kliniki oddziału został dr Jerzy Zieliński. W oddziale tym pracowali; dr Kazimierz Adamkiewicz, Jerzy Czopik, Andrzej Musiorowicz, a nieco póżniej dr Jan Pióro i Jerzy Laskiewicz.

W 1963 roku doc. J.Zieliński odszedł do Katowic jako kierownik oddziału wojewódzkiego od 1967 roku pierwszej na Śląsku Kliniki Urologii. W 1964 roku w ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej /kierwonik;prof.Stanisław Szyszko/ w tych samych warunkach lokalowych powstaje 43 łóżkowy oddział urologii . Jego kierownikiem zostaje dr Kazimierz Adamkiewicz. Asystentami byli; dr Jan Pióro, Jerzy Laskiewicz, Mieczysław Fryczkowski, Jerzy Zys, Bogusław Delebiński i Wojciech Rawski oraz Tadeusz Mencel. W 1971 roku doc. K.Adamkiewicz obejmuje kierownictwo Kliniki Urologii AM w Gdańsku. Kierownikiem oddziału zostaje dr Mieczysław Fryczkowski. W oddziale pracują wtedy; dr Wojciech Rawski, Zbigniew Lisiecki, Bruno Skop, Ryszrd Szlefarski.

W 1972 roku prof. S.Szyszko rozwiązuje oddział pozostawiając 10 łóżek urologicznych, ale już w 1973 roku jest zmuszony poszerzyć je do 18. W 1974 roku brak własnej bazy urologicznej w dużej Klinice Pediatrii zmusza prof. Bożenę Hager-Małecką do powołania 6 łóżkowego pododdziału urologii dziecięcej, który prowadzą pracownica oddziału urologicznego. Dzieci te operowano na urologii, ale hospitalizacja była w pododdziale Kliniki Pediatrii. Od 1979 roku działalność ta jest nadal prowadzona w ramach Kliniki Chirurgii Dzieci, gdzie urologia ma wydzielone łóżka i własną salę operacyjną /kierownik kliniki Chirurgii Dzieci prof.Józef Dzielicki/. Przez 31 lat operowano ponad 7200 dzieci.

Dzięki staraniom pracowników oddziału powstał on na nowo w ramach tej samej Kliniki Chirurgii Ogólnej przemianowanej na Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej /kierownik ; prof.Kazimierz Czyżewski/. Asystentami byli; dr Wojciech Rawski, Zbigniew Lisiecki, Marek Panek, Jacek Zdanowicz, Michał Pietrzyk, Janusz Nowakiewicz, Andrzej Paradysz, Krzysztof Wasilewski, Krzysztof Maletz, Zofia Krauze-Balwińska, Zenon Wielicki.

W czerwcu 1984 roku na bazie tego oddziału powołano Klinikę Urologii ŚAM , a następnie Katedrę i Klinikę Urologii. Kierownikiem był doc. Mieczysław Fryczkowski. Asystentami byli; dr Andrzej Paradysz, MichaŁ Pietrzyk, Marek Panek, Jacek Zdanowicz, Zenon Wielicki, Zofia Krauze-Balwińska, Krzysztof Maletz, Krzysztof Wasilewski, Andrzej Potyka, Maciej Stronczak, Jacek Huk, Tadeusz Dzioba, Wojciech Malottki, Zbigniew Kaletka, Ryszard Zbroński, Marcin Życzkowski, Andrzej Kupilas i Maciej Szczębara. Przez krótki czas również Jan Plaza i Mirosław Daniluk.

W ciągu możliwej do odtworzenia działalności od 1963 roku operowano 28.519 ludzi na otwarto i u ponad 27 tysięcy wykonano zabiegi endoskopowe /bez dzieci/. Przez minione lata pięciu pracowników uzyskało tytuły profesorskie; Jerzy Zieliński, Kazimierz Adamkiewicz, Andrzej Musiorowicz, Mieczysław Fryczkowski i Andrzej Paradysz. Jeden się habilitował doc. Jerzy Czopik, który zmarł przedwcześnie będąc już pracownikiem Kliniki w Katowicach.

Doktoraty uzyskało 34 lekarzy. Kierownikami oddziałów lub klinik było 13 byłych pracowników kliniki. Specjalizację uzyskało z urologii 29 lekarzy. Przez minione 50 lat pracownicy kliniki opublikowali 444 prac naukowych 269 odniesień i abstraktów drukowanych w kraju i zagranicą. Liczba publikacji w zagranicznych czasopismach przekroczyła 70. Jednocześnie pracownicy wydali 2 książki i 3 skrypty dla studentów.

Oddział ten , który powstał w 1955 roku był pierwszym na terenie Górnośląska miejscem kształcenia studentów medycyny. Stał się również ośrodkiem podnoszącym kwalifikacje wielu lekarzy różnych specjalności i kształcących urologów. Był to również ośrodek rozwoju nowych koncepcji i myśli urologicznych. Na stażach było w klinice i oddziale ponad 430 lekarzy.

Od momentu powstania oddział był bazą naukowo-organizacyjną dla Oddziału Śląskiego PTU. Jego pracownicy od początku istnienia aktywnie uczestniczyli w zebraniach PTU i innych towarzystw naukowych. W latach 1977-1981 roku oraz od 1996 do nadal jest miejscem pracy Zarządu Oddziału Śląskiego PTU. Klinika była organizatorem 28 Zjazdu Krajowego PTU w Cieszynie w 1998 roku. Jest współorganizatorem od 1995 roku cyklicznych spotkań naukowo-integracyjnych dla urologów i pielęgniarek urologicznych dla Śląskiego i Dolnośląskiego Oddziału PTU. Była również współorganizatorem spotkań lekarzy zajmujących się laparoskopią Polsko-Czesko-Słowackich lekarzy pogranicza. Po zmianie formuły spotkań po 3 latach nie uczestniczymy w nich.

Od prawie 30 lat klinika zajmuje się nieprzerwanie ; urologią dziecięcą , andrologią i urologią rozrodu i odtwórczą, a od 10 lat również laparoskopią urologiczną. Z nieukrywaną przyjemnością pragnę podkreślić , że rzadko kiedy tak mały ośrodek pracujący w trudnych warunkach lokalowych może pochwalić się tak dużymi osiągnięciami. Urologia w Zabrzu miała to szczęście , że trafili tu lekarze o olbrzymiej ofiarności , ambicji i zapale. To dzięki ludziom pracującym tu , Urologia w Zabrzu ma tak wiele chlubnych kart.

Trzecią datą jubileuszową są 10 już UROSILESIANA. Nazwa wymyślona przez dr Janusza Dembowskiego /ojciec chrzestny/ . Spotkania te były w kolejności w :
  • 1996 r. Turawa - Ośrodek Zakładów Mięsnych Opole
  • 1997 r. Turawa - Ośrodek Więziennictwa
  • 1998 r. Rudno - woj.Zielonogórskie
  • 1999 r. Ustroń - Piramidy
  • 2000 r. Szczawno-Zdrój -Sanatorium
  • 2001 r. Szczyrk -Orle Gniazdo
  • 2002 r. Kouty nad Densou
  • 2003 r. Szczyrk -Orle Gniazdo
  • 2004 r. Szklarska Poręba -Ośrodek Las
  • 2005 r. Szczyrk -Orle Gniazdo

Przyjemnie mi stwierdzić , że nasze spotkania integracyjne zyskały sobie w całej Polsce dużą popularność, a poziom naukowy spotkań nie odbiega od Zjazdów Krajowych.

Autor: Prof. dr hab. n.med. Mieczysław Fryczkowski