Urosilesiana to Konferencja Naukowa Ślaskiego i Dolnośląskiego Oddziału PTU i Pielęgniarek Urologicznych. Organizowana jest corocznie, na zmianę przez Śląski i Dolnośląski Oddział PTU.
Od początku historii Urosilesiana do programu sympozjum zostały włączone sesje pielęgniarskie. Tradycją spotkań jest także promocja zdrowego trybu życia i rywalizacji sportowej - zawodniczki i zawodnicy z Górnego i Dolnego Śląska rywalizują w różnych indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportowych.