Koleżanki i Koledzy,

W dniu 19.listopada 2022 odbyło się Walne Zebranie członków Sekcji Endourologii i ESWL PTU w Bydgoszczy. W wyniku głosowania Dr hab. n. med. Piotr Bryniarski, prof. SUM został wybrany nowym Przewodniczącym sekcji.

Gratulujemy !,

Zarząd Oddziału Śląskiego PTU