Klinika Urologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej organizuje IV Śląski Dzień Uroonkologii, w dniach 24 - 25 września 2021. 

Konferencja  odbędzie się w Kompleksie Pałacowo-Zamkowym w Koszęcinie przy ulicy Zamkowej 3.

Koszty uczestnictwa 500 PLN od osoby - obejmuje udział w sesjach naukowych, nocleg i wyżywienie.

Rejestracja drogą mailową na adres biuro@ptu-silesia.org.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator nie przewiduje obecności osób towarzyszących.

O godzinie 20.00 w piątek 24.09.2021 odbędzie się uroczysta kolacja z muzyką - wydarzenie nie jest sponsorowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w Infarmie. Finansowanie ze środków własnych organizatora.

Organizator: 

Klinika Urologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej

 

Komitet Organizacyjny i Naukowy:

Prof. Andrzej Paradysz - Przewodniczący

Prof. Wojciech Majewski 

Dr hab. Piotr Bryniarski

Dr hab. Marcin Życzkowski

Dr Andrzej Potyka

Dr Paweł Rajwa

 

Piątek:
10.00- 13.00 Przyjazd i zakwaterowanie
13.00 -18.30 Obrady + przerwa kawowa

19:00 - Uroczysta kolacja

Sobota:

10.00 - 12.00 Przedstawienie ciekawych przypadków i podsumowanie konferencjiProgram 

Piątek - 24.09.2021

Sesja I   13.00 – 14.30         ( Sesja firmy Astellas )

Przewodniczący : Prof. Andrzej Paradysz, Prof. Wojciech Majewski

1. Dr Wiesław Bal – Leczenie systemowe raka gruczołu krokowego – możliwości oraz doświadczenie własne Ośrodka NIO w Gliwicach

2. Dr Maksymilian Gajda – terapia nowymi antyandrogenami pacjentów z mCRPC

3. Dr Piotr Wojcieszek, dr Magdalena Stankiewicz – Rola radioterapii i brachyterapii w leczeniu zaawansowanego raka stercza

4. Dr hab. Marcin Życzkowski – Nowoczesna terapia zaburzeń dolnych dróg moczowych (LUTS)

 

Sesja II  14.30 – 16.00

Przewodniczący: Dr hab. Piotr Bryniarski

1. Dr Marcin Rajczykowski – Skuteczność leczenia systemowego a jakość życia pacjentów z mCRPC z perspektywy codziennej praktyki klinicznej

2. Dr Paweł Rajwa – Czy leczymy pacjentów z CRPC optymalnie? Nowości w nmCRPC na podstawie badania SPARTAN

3. Dr Jan Kawecki – Prostatektomia radykalna – doświadczenia ośrodka MedHolding SA Katowice

4. Dr Bartosz Muskała – Laparoskopowa prostatektomia radykalna – doświadczenia własne

5. Dr Magdalena Wiśniewska - Terapia kabozantynibem w III linii leczenia raka nerkowokomórkowego

 

Sesja III  16.00 – 18.30

Przewodniczący: Dr hab. Marcin Życzkowski

1. Adam Motyka, Dr hab. Marcin Życzkowski – przedstawienie firmy Recordati. Eligard

2. Dr n. med. Wiesław Bal  - Czy pacjentów z nm CRPC leczymy suboptymalnie

3. Dr hab. Piotr Bryniarski – Zaburzenia dolnych dróg moczowych po radioterapii

4. Grzegorz Rempega - Biopsja fuzyjna prostaty - własne doświadczenia

5. Michał Kępiński - Czy obraz rezonansu magnetycznego pokrywa się z rozpoznaniem histopatologicznym uzyskanym z biopsji fuzyjnej

6. Mateusz Adamkiewicz - Wartość prognostyczna wskażników hematologicznych u chorych z rakiem pęcherza moczowego poddanych BCG terapii

7. Jakub Ryszawy - Stan wiedzy mężczyzn na temat raka jądra

8. Szymon Słomian, dr n. med. A. Potyka - Cystektomia radykalna - wcześniej znaczy lepiej

Dyskusja

 

Sobota

Sesja I 10.00-12.00

Przewodniczący: Prof. Wojciech Majewski, Prof.Andrzej Paradysz.

Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych. Dyskusja.

Podsumowanie konferencji

 

Ilość miejsc ograniczona.