XXIV UROSILESIANA

Uwaga!!! Ostateczny termin rejestracji uczestników na konferencję upływa dnia 13 września 2019 !!! Do dnia 17 września każdy prawidłowo zarejestrowany uczestnik konferencji otrzyma potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową.

 

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Kolejna edycja „Urosilesiana” przed nami. W tym roku jesteśmy ukierunkowani na młodzież, która przedstawi nam nowe trendy w urologii europejskiej i krajowej. Jak zwykle sesje pielęgniarskie przygotowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Liczę na ożywioną dyskusję i owocne obrady. 

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

 

 

 

Organizatorzy konferencji:

 

Klinika Urologii w Zabrzu, SUM w Katowicach

Polskie Towarzystwo Urologiczne – Oddział Śląski

Polskie Towarzystwo Urologiczne – Oddział Dolnośląski

Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej we Wrocławiu, UM we Wrocławiu

Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

 

Komitet naukowy:

 

Prof. Andrzej Paradysz – Przewodniczący

Prof. Mieczysław Fryczkowski

Prof. Jerzy Lorenz

Prof. Romuald Zdrojowy

Prof. Janusz Dembowski

Prof. Krzysztof Bar

Prof. Andrzej Stelmach

Dr hab. Anna Kołodziej

Dr hab. Piotr Bryniarski

Dr Marcin Życzkowski

Dr Bartłomiej Burzyński

 

Komitet organizacyjny:

 

Prof. Andrzej Paradysz – Przewodniczący

Dr hab. Piotr Bryniarski

Dr Marcin Życzkowski 

Dr Andrzej Potyka 

Dr Zbigniew Kaletka

Dr Rafał Bogacki

Dr Bartosz Muskała

Dr Mariusz Seweryn

 

 

Program naukowy XXIV Urosilesiana Szczyrk 27-29.09.2019

 

I sesja (piątek) 16.00 – 17.10

Moderatorzy: Prof. Mieczysław Fryczkowski, Prof. Jerzy Lorenz

 1. Piotr Bryniarski – Zarządzanie testosteronem u pacjentów chorych na raka prostaty
 2. Michał Chrobot – Rozliczanie programów terapeutycznych
 3. Paweł Sorek – Biopsja fuzyjna- aktualny stan wiedzy
 4. Grzegorz Rempega, Michał Kępiński – Biopsja fuzyjna – własne doświadczenia
 5. Andrzej Stelmach - RPLND w guzach zarodkowych jąder

 

Przerwa kawowa 17.10 – 17.30

 

II sesja (piątek) 17.30 - 19.00

Moderatorzy: Prof. Romuald Zdrojowy, Prof. Andrzej Paradysz

 1. Bartosz Małkiewicz, Piotr Kiełb, Michał Matuszewski, Romuald Zdrojowy – Szczegółowa topografia przerzutów węzłowych u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego
 2. Andrzej Paradysz – Rola urologa w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego
 3. Grzegorz Słomian- Leczenie systemowe chorych na raka stercza opornego na kastrację (CRPC)
 4. Roman Sosnowski - Zindywidualizowane podejście do hormonalnego leczenia raka stercza
 5. Krzysztof Bar - Rak nerki z czopem nowotworowym w żyle głównej - film

 

III sesja (sobota) 9.00 – 10.00

Moderatorzy: Prof. Janusz Dembowski, Dr Marcin Życzkowski

 1. Wojciech Garłowski – Architektura naczyń nerki NSS
 2. Bartosz Małkiewicz, Paweł Dębiński Michał Matuszewski, Romuald Zdrojowy – Małoinwazyjne pobieranie nerek od żywych dawców
 3. Wojciech Sobczyk, Agata Witosińska- Walica- Obustronne pęknięcie układów kielichowo- miedniczkowych bez uszkodzenia miąższu nerek
 4. Milena Baka – Przypadek Złośliwej kamicy nerki prawej
 5. Marcin Trzewik, Grzegorz Kwolek, Andrzej Szurkowski – Ocena jakości życia u pacjentów po zabiegach z powodu raka nerki oraz wpływu leczenia operacyjnego

 

Przerwa kawowa 10.00 – 10.30

 

IV sesja (sobota) 10.30 – 12.00 Sesja adeptów urologii – zmiany w wytycznych EAU – co nowego ?

Moderatorzy: Dr hab. Anna Kołodziej, Dr hab. Piotr Bryniarski

 

 1. Mariusz Seweryn – Rak pęcherza nienaciekający mięśniówki
 2. Paweł Stelmach – Rak pęcherza naciekający mięśniówkę
 3. Jakub Ryszawy - Rak nerki
 4. Michał Kępiński - Rak prostaty
 5. Marcin Trzewik - Zakażenia układu moczowego
 6. Szymon Słomian - Kamica nerkowa
 7. Wojciech Garłowski – Nieneurogenny LUTS

 

V sesja (sobota) 12.00 – 13.00 - Nowe technologie

Moderatorzy: Dr Bartosz Małkiewicz, Dr Roman Sosnowski

 1. Przemysław Sokołowski – Zastosowanie noża wodnego w urologii
 2. Karol Wieczorek - Zastosowanie dwuzakresowego lasera diodowego w urologii. Prezentacja przypadków
 3. Zygmunt Gofron - Lasery w urologii – aktualny stan wiedzy
 4. Bartosz Małkiewicz, Paweł Heckemar, Michał Matuszewski, Romuald Zdrojowy – Mapowanie węzłów chłonnych gamma – kamerą u chorych poddanych cystektomii radykalnej
 5. Emilia Pawłowska-Krajka - Nowoczesne metody leczenia choroby Peyroniego

 

 

VI sesja 13.00 – 14.00

Moderatorzy: Dr Andrzej Potyka, Dr Jan Kawecki

 1. Andrzej Paradysz - Indywidualizacja terapii pacjentów z NTM w tym OAB
 2. Wojciech Malinowski – Autoamputacja prącia z powodu raka płaskonabłonkowego
 3. Katarzyna Bryc Walczak – Detour- nowe zastosowanie? By-pass moczowodowo-pęcherzowy drogą podskórną. Prezentacja przypadku
 4. Krystyna Młynarek - Endoskopowe leczenie zespołu Zinnera - opis przypadku. Endoscopic treatment of Zinner's syndrome - case report.
 5. Dominik Dziadkowiak - Ciało obce w cewce moczowej- porównane dwóch przypadków.

 

14.00 - 15.30 - Obiad

VII sesja (sobota) 15.30 – 17.00

Moderatorzy: Prof. Krzysztof Bar, Prof. Andrzej Paradysz

 1. Wojciech Krajewski, Sławomir Poletajew, Matusz Łuczak, Janusz Dembowski – Powikłania po TURBT , prospektywna analiza 1000 procedur
 2. Wojciech Krajewski, Sławomir Poletajew, Mateusz Łuczak, Romuald Zdrojowy – Krzywa uczenia zabiegów TURBT – retrospektywna analiza zabiegów wykonanych przez 11 adeptów urologii
 3. Paweł Stelmach – Krzywa uczenia TURBT na własnym przykładzie
 4. Maria Grabowska Maria Klemenska, Joanna Kozar, Bożena Zennegg - Lindert, Zuza Sołtysiak, Bartłomiej Burzyński - Prostatodynia - zespół bólowy miednicy mniejszej u mężczyzn - postępowanie fizjoterapeutyczne
 5. Bartłomiej Burzyński, Anna Ciećka, Kamil Burzyński, Michalina Knapik, Mirosława Wolicka, Karolina Kwiatkowska - Fizjoterapia w przypadku raka prostaty u pacjenta ze stomią - opis przypadku
 6. Mateusz Marcinek, Marcel Nowak, Konrad Majcherczyk, Maciej Kupajski, Michał Tkocz - Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej u chorych po operacji guzów nerek.
 7. Marcel Nowak, Mateusz Marcinek, Konrad Majcherczyk, Maciej Kupajski, Michał Tkocz - Zespół Wunderlicha- samoistny krwotok nerkowy do przestrzeni zaotrzewnowej jako pierwsza manifestacja raka nerkowokomorkowego

 

VIII sesja (niedziela) 9.00 – 11.00 Podsumowanie konferencji

Moderatorzy: Prof. Romuald Zdrojowy, Prof. Andrzej Paradysz, Prof. Krzysztof Bar, Prof. Janusz Dembowski, Dr hab. Anna Kołodziej, Dr Piotr Bryniarski, Dr Marcin Życzkowski

Dyskusja okrągłego stołu – Nowe oblicza urologii

 

Sesja pielęgniarska (sobota) 10.00-14.00

Moderatorzy: Dr Maciej Szwedowski, Dr Tomasz Halski

1. Taradaj Jakub, AWF Katowice, Walewicz Karolina, PMWSZ w Opolu - Fakty i mity pielęgnacji i usprawniania ruchowego w obrzęku limfatycznym;

2. Dymarek Robert, Kuberka Izabela, Sopel Mirosław, Rosińczuk Joanna; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Halska Urszula PMWSZ w Opolu - Fala uderzeniowa w leczeniu ran przewlekłych

3. Jędrzejewski Grzegorz, Jędrzejewska Martyna, Halski Tomasz PMWSZ w Opolu - Wpływ integracji strukturalnej na zmiany aktywności bioelektrycznej mięśni dna miednicy 

4. Mgr Ewa Szwedowska - PMWSZ w Opolu, lek.med.Joanna Jastrzębska – Opolskie Centrum Onkologii , dr n.med Maciej Szwedowski - oddział urologii USK w Opolu - Pacjent z założonym portem naczyniowym na oddziale urologicznym

5. Mgr Aneta Soll-Morka, PMWSZ w Opolu - Urologiczne problemy osób w wieku podeszłym 

6. Mgr Marta Gawlik, PMWSZ w Opolu - Domowa opieka paliatywna nad pacjentem z nowotworem pęcherza moczowego   

7. Dr n.o zdr. Anna Jenczura,PMWSZ w Opolu - Naglące problemy urologiczne u ciężarnych i położnic 

8. Dr Katarzyna Szwamel, PMWSZ w Opolu - Analiza czynników warunkujących koordynację usług między szpitalnymi oddziałami ratunkowymi oraz ośrodkami podstawowej opieki zdrowotnej

 

Program pozamerytoryczny

 

Piątek 27.09.2019

 

20:00 uroczysta kolacja z muzyką

- część artystyczna nie jest sponsorowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w Infarmie. Finansowanie ze środków własnych organizatora

 

Sobota 28.09.2019

 

20:00 kolacja/grill

- wydarzenie nie jest sponsorowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w Infarmie. Finansowanie ze środków własnych organizatora

 

Sympozjum sekcji endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Koleżanki i koledzy

W imieniu Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL, Polskiego Towarzystwa Urologicznego zapraszam do Bydgoszczy w dniach 12-13 kwietnia 2019, na 27 Sympozjum Sekcji. Tematem przewodnim konferencji będzie endoskopowe leczenie łagodnego rozrostu stercza oraz nowotworów urotelialnych. Chciałbym żeby nasze spotkanie przyczyniło się przede wszystkim do poszerzenia wiedzy praktycznej. Zaproszeni goście podczas planowanych sesji podzielą się doświadczeniami w zakresie wykonywanych przez siebie operacji. Ideą Sympozjum jest prezentacja poszczególnych zabiegów w konwencji „How I do it”.

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z nowymi technikami zabiegowymi, które albo już są, albo mają szansą w przyszłości stać się standardowym sposobem postępowania. To jest: przezcewkowa bipolarna enukleacja gruczolaka stercza (B-TUEP), przezcewkowa enukleacja gruczolaka stercza z wykorzystaniem lasera tulowego (ThuLEP) i lasera holmowego (HoLEP), nadłonowa laparoskopowa adenomektomia. Przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego en block (TURTB En Bloc) z wykorzystaniem lasera lub techniką Waterjet, ablacja nowotworu górnych dróg moczowych techniką ureteroskopową (RIRS) oraz resekcja nowotworów górnych dróg moczowych techniką przezskórną.

Na piątek 12 kwietnia przygotowaliśmy warsztaty praktyczne dla adeptów urologii, podczas których każdy z uczestników będzie miał okazję samodzielnie wykonać przezcewkową elektroresekcję lub laserową enukleację stercza na specjalnie przygotowanych trenażerach. O godzinie 13.30 rozpoczniemy transmisję „live” zabiegów endoskopowych: enukleacji stercza techniką bipolarną i techniką laserową oraz resekcja guza pęcherza moczowego „en block”. O godzinie 16.30 w piątek odbędzie się międzynarodowa sesja szkoleniowa poświęcona zabiegom z dostępu przezcewkowego.

W sobotę 13 kwietnia obrady będą prowadzone w konwencji „semi-live”, na której zaprezentujemy aspekty praktyczne omawianych przezcewkowych zabiegów na gruczole krokowym, pęcherzu moczowym i górnych drogach moczowych.

Strona internetowa wydarzenia: http://endo2019.konferencjeptu.pl/

Szanowni Państwo. Złotym standardem w leczeniu zabiegowym łagodnego rozrostu stercza nadal pozostaje przezcewkowa elektroresekcja (TURP), a w leczeniu powierzchownych nowotworów urotelialnych pęcherza moczowego przezcewkowa elektroresekcja guza (TURB-T). Jednak nowe techniki stosowane już w wielu ośrodkach zaczynają wypierać dotychczasowe standardy. Musimy je znać. Naszym obowiązkiem jest śledzić nowości, wdrażać je, lecz nie być bezkrytycznym wobec wyników operacji. Celem konferencji jest rzetelna dyskusja z ekspertami i zapoznanie się z różnymi opiniami na temat stosowania nowych technik. Oczywiście, że nie zrezygnujemy od razu ze starych dobrze nam znanych standardów, ale też nie możemy przegapić momentu powstania nowych. Mam nadzieję, że ta konferencja pozwoli każdemu z nas na wypracowanie własnego stanowiska.

Zapraszam do Bydgoszczy

Piotr Jarzemski

Przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL

Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Składki PTU

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego weryfikuje członkostwo w PTU na podstawie zapłaconych składek. Wszystkich członków proszę o uregulowanie zaległych płatności do dnia 19 marca 2019 roku. Do 31 marca mija termin płatności składek za 2019 rok. Niezapłacenie zaległych i bieżących składek będzie skutkowało skreśleniem z listy członków PTU.

 

Przewodniczący Oddziału Śląskiego PTU

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz

XXIV UROSILESIANA

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniach 27 - 29 wrzesień 2019 roku odbędą się XXIV Urosilesiana. Osoby chcące wygłosić referat na konferencji proszone są o nadsyłanie streszczeń swoich wystąpień na adres PTU Oddział Śląski (biuro@ptu-silesia.org.pl). Prace, które zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia ukażą się w programie konferencji. Program będzie dostępny na stronie www.ptu-silesia.org.pl

 

Uchwała Zebrania członków Oddziału Śląskiego PTU Zabrze 14. 12. 2018r

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o czynnym członkostwie w Oddziale Śląskim PTU jest:

1.Udział raz w roku w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez    Oddział Śląski PTU potwierdzone certyfikatem

2. Wystąpienie jako pierwszy autor na zebraniu lub konferencji    organizowanej przez Oddział Śląski PTU potwierdzone w Programie Naukowym

3. Zalogowanie na stronie www.ptu-silesia.org.pl potwierdzone przez sekretarza Oddziału 

Uchwała obowiązuje od dn. 1 grudnia 2019 r.

Ś.P. dr Andrzej Trondowski

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Doktor Andrzej Trondowski. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 17 marca o godz. 10.00 na Cmentarzu w Namysłowie przy ul. Oławskiej.

Zarząd PTU Oddział Śląski

II Śląski Dzień Uroonkologii

Drogie Koleżanki i Koledzy,
 

Wychodząc naprzeciw licznym sugestiom ze strony urologów i onkologów dotyczących wspólnych spotkań, które pozwalają na rozszerzenie wzajemnej współpracy w leczeniu chorych z nowotworami układu moczo-płciowego postanowiliśmy zorganizować kolejną konferencję. Pozwoli to na wymianę własnych doświadczeń, rozwianie wątpliwości i poznanie specyfiki naszych specjalności. Gorąco zachęcamy do twórczej dyskusji w trakcie sesji naukowych. Mamy nadzieję, że wnioski z naszegp spotkania przyniosą wymierną korzyść naszym pacjentom. Życzymy owocnych obrad i przyjemnego spędzenia wolnego czasu.

Przewodniczący PTO Oddział Śląski                                                                            Przewodniczący PTU Oddział Śląski

Prof. Wojciech Majewski                                                                                                Prof. Andrzej Paradysz

 


Konferencja odbędzie się 9-10 marca 2018r w Centrum Kongresów i Rekreacji "Orle Gniazdo" w Szczyrku.

Uczestnictwo w konferencji: nocleg + wyżywienie - 600 PLN; osoba towarzysząca nie biorąca udziału w konferencji - 300 PLN; dzieci do lat 12 - 100 PLN. Przelewu należy dokonać na rachunek Stowarzyszenia Rozwoju Urologii Śląskiej w Zabrzu przy ul. 3 Maja 13-15 nr konta 79 1240 4849 1111 0000 5342 8264

O godzinnie 20.00 w piątek po I sesji wraz z kolacją odbędzie się koncert zespołu "Chrząszcze" - wydarzenie finansowane ze środków własnych organizatora; wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu - zgłoszenie bezpośrednio w recepcji hotelu.

 

Rejestracja uczestników odbywa się tylko przez tą stronę internetową w zakładce Wydarzenia. Ostateczny termin rejestracji uczestników mija 25 lutego 2018 !!!
 

Program Konferencji

Piątek 9.03.2018 - 16.00 – 18.00


I Sesja - Rak nerki

Moderatorzy: Prof. Wojciech Majewski, Prof. Andrzej Paradysz

 1. J. Jakubowski K. Juszczak, T. Zając, P. Maciukiewicz, T. Drewniak (Kraków) Zastosowanie segmentacji 3D w planowaniu przedooperacyjnym leczenia nerkooszczędnego guzów nerek. (10 min)
 2. Paweł Rajwa (Zabrze) – Ocena wartości prognostycznej wskaźników opartych na standardowej morfologii krwi obwodowej u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym (10 min)
 3. Marcin Życzkowski (Zabrze)– Leczenie operacyjne chorych na raka nerki oraz zalecenia dotyczące obserwacji chorych po radykalnym leczeniu (20 min)
 4. Jan Kawecki (Katowice) – Leczenie operacyjne guza nerki. Zasady operacji NSS. Materiał Szpitala Specjalistycznego im. E. Michałowskiego w Katowicach (20 min)
 5. Rafał Bogacki (Zabrze) - Odległe wyniki leczenia organooszczędzającego w guzach nerki (20 min)
 6. Wiesław Bal (Gliwice) – Leczenie systemowe raka nerki w Polsce - stan obecny (20 min)

Dyskusja

Sobota 10.03.2018 - Godz. 9.00 - 11.00

II sesja - Rak stercza

Moderatorzy: Prof. Leszek Miszczyk, Dr Piotr Bryniarski

 1. Andrzej Paradysz (Zabrze) – Rola leczenia chirurgicznego u chorych z rakiem stercza (20 min)
 2. Karol Wieczorek (Katowice) - Wyniki leczenia raka stercza za pomocą radykalnej prostatektomii w materiale szpitala im. E. Michałowskiego w Katowicach. Praca zbiorowa (20 min)
 3. Prof. Wojciech Majewski (Gliwice) - Rola i miejsce radykalnej radioterapii skojarzonej z hormonoterapią (20 min)
 4. Piotr Wojcieszek (Gliwice) - Rola brachyterapii w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego (20 min)
 5. Marcin Życzkowski (Zabrze)Nowe możliwości leczenia mCRPC przed chemioterapią (20min)

Dyskusja

 

Przerwa kawowa

Sobota 10.03.2018 – Godz. 11.30 -13.00

III Sesja - Rak stercza

Moderatorzy: Prof. Rafał Suwiński, Dr Marcin Życzkowski
 

 1. Prof. Wojciech Majewski (Gliwice) - Ocena wyników radioterapii kierowanej obrazem (IGRT) u chorych na raka gruczołu krokowego (20 min)
 2. Prof. Leszek Miszczyk (Gliwice) - Ratująca radioablacja (Cyberknife) u chorych na raka stercza ze wznową po radioterapii (20 min)
 3. Piotr Bryniarski (Zabrze) – Rola hormonoterapii w leczeniu raka stercza (20 min)
 4. Prof. Rafał Suwiński (Gliwice) - Nowości w leczeniu systemowym raka gruczołu krokowego (20 min)

Dyskusja


13.00 - 14.30 Obiad


Sesja IV 15.00-17.00 - Prezentacja wasnych doświadczeń klinicznych

Moderatorzy: Prof Andrzej Paradysz, Prof. Wojciech Majewski

 1. Monika Słaboń-Willand, Ewelina Tuka (Katowice) - Blokada w obrębie pochewki mięśnia prostego brzucha jako skuteczna metoda analgezji pooperacyjnej u pacjentów poddawanych zabiegom prostatektomii - doniesienie wstępne (10 min)
 2. Bartłomiej Burzyński, Kamil Burzyński (Zabrze) - Własne doświadczenia w prowadzeniu fizjoterapii u chorych na raka stercza (10 min)
 3. Marcin Miszczyk, Majewski Wojciech (Gliwice) - Toksyczność hematologiczna radykalnej radioterapii chorych na raka stercza i pęcherza moczowego. Porównanie techniki konformalnej (3D-CRT) i intensywnej modulacji mocy dawki (IMRT) (10 min)
 4. Jakub Ryszawy (Zabrze) - Czy na pewno wiemy co leczymy? Rozbieżności w ocenie rozpoznań przed i pooperacyjnych u chorych z rakiem stercza (10 min)
 5. Bartosz Muskała (Zabrze) - Wyniki leczenia chorych z dodatnim marginesem chirurgicznym i miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego po radykalnej prostatektomii w zależności od terapii uzupełniającej (10 min)
 6. A.Napieralska, M.Stąpór-Fudzińska, L.Miszczyk (Gliwice) - Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego z nielicznymi przerzutami do kości lub węzłów chłonnych (10 min)
 7. Łukasz Kleszyk (Gliwice) - Rak moczownika - opis przypadku (10 min)
 8. Paweł Stelmach (Zabrze) - Analiza chorych leczonych operacyjnie w Klinice Urologii po przebytej radioterapii (10 min)

Dyskusja

Sponsorzy konferencji:


 

 

Spotkanie Wigilijne PTU 2017

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Nieuchronnie zbliża się koniec roku, który zgodnie z tradycją pożegnamy wspólnie na Wigilijnym spotkaniu naszego Oddziału.

Remont gmachu Muzeum Górnictwa zmusił nas do poszukania innej lokalizacji dla naszego zebrania.

W tym roku spotkanie Wigilijne Oddziału Śląskiego PTU odbędzie się w dn. 15 grudnia (piątek) o godz. 13.00 w Teatrze Nowym w Zabrzu, Plac Teatralny 1 i będzie miało wyjątkowy charakter.

Po omówieniu spraw bieżących i organizacyjnych obejrzymy spektakl przygotowany przez artystów teatru pt. Scrooge. Opowieść Wigilijna Karola Dickensa.

Po przedstawieniu spotkamy się w foyer teatru aby podzielić się opłatkiem.

Gorąco zachęcam do zaplanowania sobie wolnego czasu w tym terminie.

 

Przewodniczący Oddziału Śląskiego PTU

Prof. Andrzej Paradysz

XXVI SYMPOZJUM SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO

W imieniu Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU, które odbędzie sięw dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w Bydgoszczy

Tematem sympozjum będzie kamica układu moczowego, a w zasadzie minimalnie inwazyjne techniki usuwania złogów z UKM. Podobnie jak podczas ostatniego spotkania konferencja będzie odbywała się w konwencji semi-live. Eksperci zaprezentują w formie „how i do it” kluczowe etapy zabiegów: PCNL, URS, RIRS. Prezentacje opatrzone zostaną stosownym komentarzem, uzasadniającym wybór sposobu postępowania, dobór odpowiedniej techniki, jej możliwości i ograniczenia. Podstawą dyskusji będą krótkie filmy, nagrane i przygotowane przez prelegentów ukazujące wykonywane przez nich operacje. Mamy nadzieję ze tak przygotowane sesje będą dla nas ciekawym doświadczeniem i niepowtarzalną okazją poszerzenia wiedzy dotyczącej technik operacyjnych. Intencją sesji będzie zademonstrowanie różnorodności stosowanych technik i ich modyfikacji.

 

W dniu poprzedzającym sesje semi-live tj. 13.04.2018 przygotujemy transmisje live zabiegów PCNL i RIRS. Każdy z uczestników będzie mógł obserwować krok po kroku operacje wykonane przez ekspertów. Interaktywna łączność z operatorami umożliwi zadawanie pytań i komentowanie na bieżąco najciekawszych etapów zabiegu. Tego samego dnia podczas sesji międzynarodowej wspólnie z zaproszonymi gośćmi z sekcji szkolenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego zastanowimy się gdzie i jak można podnosić swoje umiejętności ucząc się technik endoskopowych. Dowiemy się jakie są systemy szkolenia endourologii w Europie. Zadamy pytanie, czy i jak nasi rezydencji i również my specjaliści możemy skorzystać z tych już wypracowanych mechanizmów. Porozmawiamy o tym jak Sekcja Endrurologii PTU może aktywnie włączyć się w europejski system szkolenia praktycznego urologów. To niezwykle istotne zagadnienie nie tylko dla rezydentów ale również dla specjalistów urologów. Rozwój nowoczesnych technik małoinwazyjnych RIRS, mini PCNL, tubeless PCNL, każe wszystkim operatorom poszerzać swoje umiejętności. Musimy mieć dostęp do nowoczesnych trainagerów ułatwiających szybkie opanowywanie nowych metod zabiegowych, podążających za zdobyczami techniki. Kto wie co przyniesie przyszłość, jakimi będziemy posługiwać się urządzeniami. Dzisiaj operowanie to nie tylko znajomość anatomii i zdolność podejmowania właściwych decyzji ale jeszcze umiejętność posługiwania się aparaturą high tech. Ideą która przyświeca Sekcji Endourologii PTU, jest nie tylko propagowanie nowoczesnych technik małoinwazyjnych ale również stworzenie systemów ich nauczania. Dlatego w piątek 13.04.2018 przeprowadzimy mini warsztaty na specjalnych trainagerach endoskopowych własnego pomysłu oraz dostarczonych przez naszych kolegów z EAU.

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego w dniach 13 – 14 kwietnia 2018 w Bydgoszczy.

 

 

Miejsce sympozjum

Opera Nova w Bydgoszczy. 85-070 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 5.

Rejestracja:

Biuro Kongresowe Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

 

 

Dr n. med. Piotr Jarzemski

Przewodniczący Sekcji Endourologii, PTU

 

 

 

Oddział Urologii Laparoskopowej Ogólnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. de. Jana Biziela

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Tel. 52 3655306. E-mail: endourologia@biziel.pl

 

Ś.P. Doktor Marek Kalisz

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Doktor Marek Kalisz. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 2 września o godz. 12.00 na Cmentarzu w Kuźniczkach w Kędzierzynie-Koźlu.

Zarząd PTU Oddział Śląski

XXII Urosilesiana

Rejestracja uczestników na XXII Urosilesiana została zakończona.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zgodnie z dwudziestodwuletnią tradycją konferencji "Urosilesiana" spotykamy się ponownie w miejscu do którego wracamy z przyjemnością tj. Centrum Kongresowego "Orle Gniazdo" w Szczyrku. W tym roku oprócz bogatego programu naukowego jak zwykle poświecimy wolny czas na promocje zdrowia i integrację naszego środowiska. Sesja pielęgniarska jak od lat zorganizowana została przez Państwową Wyższą Szkołę Medyczną w Opolu.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sesji grupy fizjoterapii urologicznej PTU. Mam nadzieję, że inicjatywa ta przerodzi się w powstanie nowej sekcji PTU.

Życzę wszystkim owocnych obrad i przyjemnego pobytu w pięknym Szczyrku.

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

 

Organizatorzy konferencji:

 

Klinika Urologii w Zabrzu, SUM w Katowicach

Polskie Towarzystwo Urologiczne – Oddział Śląski

Polskie Towarzystwo Urologiczne – Oddział Dolnośląski

Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej we Wrocławiu, UM we Wrocławiu

Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

 

Komitet naukowy:

 

Prof. Andrzej Paradysz – Przewodniczący

Prof. Mieczysław Fryczkowski

Prof. Jerzy Lorenz

Prof. Romuald Zdrojowy

Prof. Janusz Dembowski

Prof. Piotr Chłosta

Prof. Andrzej Stelmach

Prof. Krzysztof Bar

Prof. Sergiusz Nawrocki

Dr hab. Anna Kołodziej

Dr Marcin Życzkowski

Dr Piotr Bryniarski

Dr Bartłomiej Burzyński

 

Komitet organizacyjny:

 

Prof. Andrzej Paradysz – Przewodniczący

Dr Marcin Życzkowski - Wiceprzewodniczący

Dr Andrzej Potyka – Skarbnik

Dr Zbigniew Kaletka

Dr Piotr Bryniarski

Dr Krzysztof Nowakowski

Lek. Rafał Bogacki

Lek. Bartosz Muskała

Lek. Piotr Taborowski

Lek. Paweł Stelmach

Lek. Mateusz Adamkiewicz

 

Program naukowy XXII Urosilesiana Szczyrk 22-24.09.2017

 

Piątek, 22 wrzesień 2017

 

I sesja: Rak stercza

Przewodniczący: Prof. Mieczysław Fryczkowski, Prof. Jerzy Lorenz

 

15:00 Prof. Andrzej Paradysz (Zabrze)

Powitanie gości i otwarcie Konferencji

 

15:10 Prof. Bogna Drozdzowska (Zabrze)

Nowości w uropatologii w oparciu o klasyfikację WHO 2016

 

15:30 Prof. Romuald Zdrojowy (Wrocław)

Leczenie analogami LH-RH w raku stercza

 

15:50 Dr Tomasz Borkowski (Warszawa)

U których pacjentów z rakiem stercza warto zastosować hormonoterapię w dawce 6 miesięcy

 

II Sesja: Rak stercza

Przewodniczący: Prof. Andrzej Paradysz, Prof. Romuald Zdrojowy

 

16:30 Dr hab. Tomasz Drewniak (Kraków)

Postępowanie u chorych po prostatektomii przy dodatnich węzłach chłonnych i nieoznaczalnym PSA

 

16:50 Bartosz Małkiewicz, Frydek Mencel, Paweł Dębiński, Romuald Zdrojowy (Wrocław)

Chirurgia nawigowana obrazem w raku stercza – czy limfadenektomia musi być

Rozszerzona

 

17:00 Bartosz Muskała (Zabrze)

Prostatektomia cytoredukcyjna w raku sterca w stadium rozsiewu – przegląd doniesień naukowych

 

17:10 Prof. Andrzej Stelmach, dr Wojciech Poborski (Kraków, Katowice)

Praktyka kliniczna leczenia CRPC z przerzutami – punkt widzenia urologa i onkologa

 

17:40 Dr Marcin Życzkowski

Powikłane zakażenia układu moczowego - nowe możliwości leczenia

Dyskusja

 

20:00 Kolacja + niespodzianka* 

 

* ten punkt programu nie jest sponsorowany ze środków firm farmaceutycznych

 

Sobota, 23 wrzesień 2017

Sesja III: Varia

Przewodniczący: Prof. Janusz Dembowski, dr Piotr Bryniarski

 

10:00 Prof. Andrzej Paradysz (Zabrze)

Co nowego w leczeniu OAB

 

10:20 Paweł Hackemer, Paweł Dębiński, Fryderyk Menzel, Amadeusz Winkler (Wrocław)

Urazy prącia, priapizm

 

10:30 Michał Matuszewski, Przemysław Biały, Anna Długosz, Janusz Dembowski (Wrocław)

Stężenie uroplakiny we krwi i moczu w chorobach dolnych dróg moczowych

 

10:40 M. Fiutowski, K. Ratajczyk, P. Kowal (Wrocław)

Rola laparoskopii w leczeniu kamicy moczowej

 

10:50 Piotr Taborowski (Zabrze)

Użycie podciśnienia w leczeniu zakażonych ran u chorych po operacjach urologicznych

 

11:00 Paweł Stelmach, Zbigniew Kaletka (Zabrze)

Pesar krążkowy jako rzadka przyczyna przetoki pęcherzowo – pochwowej oraz kamicy pęcherza moczowego

 

11:10 Piotr Bryniarski (Zabrze)

PCNL z zastosowaniem rozszerzadeł Amplatz i Alken - ośmioletnie wyniki Kliniki Urologii w Zabrzu

 

11:20 Prof. Andrzej Paradysz (Zabrze)

Bezpieczeństwo stosowania adrenolityków u chorych z BPH i nadciśnieniem

tętniczym

 

IV sesja: Rak pęcherza moczowego

Przewodniczący: Dr hab. Anna Kołodziej, dr Marcin Życzkowski

 

12:00 Prof. Krzysztof Bar (Lublin)

Guz pęcherza moczowego - never ending story...

 

12:20 Dr hab.Anna Kołodziej, Wojciech Krajewski, Mateusz Dzięgała, Przemysław Biały (Wrocław)

Czy Re-TURBT ma wpływ na wyniki BCG-terapii

 

12:40 Fryderyk Menzel, Paweł Hackemer, A. Drabik, A. Otlewska, J. Dembowski (Wrocław)

Ocena przedoperacyjnej funkcji nerek- czynnik prognostyczny po radykalnej cystectomii

 

12:50 Mateusz Łuczak, Przemysław Biały, Adam Pietrowski, Janusz Dembowski (Wrocław)

Popromienny pęcherz moczowy

 

 

Sesja V: Rak nerki

Przewodniczący: Prof. Krzysztof Bar, dr Jan Kawecki

 

13:00 Jan Kawecki (Katowice)

NSS - miejsce w leczeniu guzów nerki. Materiał Szpitala im. E. Michałowskiego Med Holding w latach 2000-2017. Praca zbiorowa oddziału

 

13:15 Prof. Andrzej Stelmach (Kraków)

Leczenie przerzutowego raka nerki

 

13:30 Bartosz Muskała (Zabrze)

Operacja organooszczędzająca guza nerki skrzyżowanej ekotopowo – opis przypadku

 

13:45 Mateusz Adamkiewicz (Zabrze)

Guz nerki z czopem nowotworowym w żyle głównej z towarzyszącym guzem jamy brzusznej – opis przypadku

 

13:50 Prof. Sergiusz Nawrocki (Katowice)

Skojarzone leczenie miejscowo zaawansowanego i oligometastatycznego raka stercza

 

Sesja VI: Sesja grupy fizjoterapii urologicznej PTU

Przewodniczący: Prof. Piotr Chłosta, Prof. Andrzej Paradysz, dr Bartłomiej Burzyński

 

15:00 Loic Dabbadie (Francja)

Francuski model fizjoterapii urologicznej w przypadku dysfunkcji dolnych dróg moczowych u kobiet i mężczyzn - 30 letnie doświadczenia własne

 

15:20 Mariusz Seweryn, Jan E. Zejda (Rybnik, Katowice)

Częstość nietrzymania moczu na podstawie kwestionariusza Gaudenza wśród kobiet w województwie śląskim

 

15:30 Piotr Tkocz (Opole)

Wyzwania współczesnej terapii uroginekologicznej – aktualne doniesienia naukowe

 

15:40 Tomasz Halski, Martyna Kasper (Opole)

Wpływ wybranych technik manipulacji tkanek miękkich na spoczynkową i czynnościową aktywność mięsni dna miedniczy - badania pilotażowe

 

15:50 Katarzyna Rajfur, Urszula Halska (Opole)

Zastosowanie elektrostymulacji z użyciem elektrody endowaginalnej w terapii nietrzymania moczu u kobiet oraz elektrody endorektalnej w leczeniu inkontynecji u mężczyzn po zabiegu prostatektomii radykalnej

 

16:00 Mirosława Wolicka, Anna Ciećka (Opole)

Zaburzenia równowagi statycznej miednicy i ich wpływ na pracę mięśni dna miednicy u kobiet

 

16:10 Martyna Naimska, Maria Grabowska, Bartłomiej Burzyński (Katowice)

Postępowanie fizjoterapeutyczne w nadreaktywności pęcherza moczowego

 

16:20 Bartłomiej Burzyński, Kamil Burzyński (Katowice)

Fakty i mity na temat ćwiczeń mięśni dna miednicy

 

16:30 Dyskusja i sprawy organizacyjne

 

Sobota, 23 wrzesień 2017

Sesja pielęgniarska 10:00-13:00

Sesja zorganizowana przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu

Przewodniczący: dr Tomasz Halski, dr Maciej Szwedowski, Mgr Martyna Suchojad

 

1. Jakub Taradaj, Karolina Walewicz: Możliwości wykorzystania metod fizykalnych w gojeniu i pielęgnacji odleżyn.

2. Tomasz Matusz: Efekt placebo i jego zastosowanie w projektach naukowych – omówienie badań własnych

3. Łukasz Kosowski: Wpływ technik neurodynamicznych na funkcje pęcherza moczowego w tetraparezie – opis przypadku

4. Mgr Aneta Soll: Zespół słabości w opiece środowiskowej – co powinna wiedzieć pielęgniarka?

5. Mgr Marta Gawlik: Wskaźniki warunkujące zespół wypalenia u opiekunów sprawujących opiekę nad pacjentem z nowotworem pęcherza moczowego w środowisku domowym.

6. Mgr Marta Gawlik: Rola opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z Zespołem Zamknięcia.

7. Dr n. o. zdr. Piotr Gurowiec: Strategie leczenia bólu ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w bólu pooperacyjnym.

8. Dr n. hum. Wiesława Kowalska: Edukacyjny wymiar nietrzymania moczu. Zadania pielęgniarki w procesie edukacji pacjentki.

9. Martyna Kasper, Tomasz Halski, Urszula Halska, Katarzyna Rajfur - Warsztaty: Fizjoterapia w zaburzeniach funkcji mięśni dna miednicy

10. Ewa Szwedowska: Prowadzenie pacjenta z cewnikiem nadoponowym po zabiegach urologicznych

 

Sponsorzy Konferencji: