Uchwała Zebrania członków Oddziału Śląskiego PTU Zabrze 14. 12. 2018r

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o czynnym członkostwie w Oddziale Śląskim PTU jest:

1.Udział raz w roku w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez    Oddział Śląski PTU potwierdzone certyfikatem

2. Wystąpienie jako pierwszy autor na zebraniu lub konferencji    organizowanej przez Oddział Śląski PTU potwierdzone w Programie Naukowym

3. Zalogowanie na stronie www.ptu-silesia.org.pl potwierdzone przez sekretarza Oddziału 

Uchwała obowiązuje od dn. 1 grudnia 2019 r.

Ś.P. dr Andrzej Trondowski

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Doktor Andrzej Trondowski. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 17 marca o godz. 10.00 na Cmentarzu w Namysłowie przy ul. Oławskiej.

Zarząd PTU Oddział Śląski

II Śląski Dzień Uroonkologii

Drogie Koleżanki i Koledzy,
 

Wychodząc naprzeciw licznym sugestiom ze strony urologów i onkologów dotyczących wspólnych spotkań, które pozwalają na rozszerzenie wzajemnej współpracy w leczeniu chorych z nowotworami układu moczo-płciowego postanowiliśmy zorganizować kolejną konferencję. Pozwoli to na wymianę własnych doświadczeń, rozwianie wątpliwości i poznanie specyfiki naszych specjalności. Gorąco zachęcamy do twórczej dyskusji w trakcie sesji naukowych. Mamy nadzieję, że wnioski z naszegp spotkania przyniosą wymierną korzyść naszym pacjentom. Życzymy owocnych obrad i przyjemnego spędzenia wolnego czasu.

Przewodniczący PTO Oddział Śląski                                                                            Przewodniczący PTU Oddział Śląski

Prof. Wojciech Majewski                                                                                                Prof. Andrzej Paradysz

 


Konferencja odbędzie się 9-10 marca 2018r w Centrum Kongresów i Rekreacji "Orle Gniazdo" w Szczyrku.

Uczestnictwo w konferencji: nocleg + wyżywienie - 600 PLN; osoba towarzysząca nie biorąca udziału w konferencji - 300 PLN; dzieci do lat 12 - 100 PLN. Przelewu należy dokonać na rachunek Stowarzyszenia Rozwoju Urologii Śląskiej w Zabrzu przy ul. 3 Maja 13-15 nr konta 79 1240 4849 1111 0000 5342 8264

O godzinnie 20.00 w piątek po I sesji wraz z kolacją odbędzie się koncert zespołu "Chrząszcze" - wydarzenie finansowane ze środków własnych organizatora; wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu - zgłoszenie bezpośrednio w recepcji hotelu.

 

Rejestracja uczestników odbywa się tylko przez tą stronę internetową w zakładce Wydarzenia. Ostateczny termin rejestracji uczestników mija 25 lutego 2018 !!!
 

Program Konferencji

Piątek 9.03.2018 - 16.00 – 18.00


I Sesja - Rak nerki

Moderatorzy: Prof. Wojciech Majewski, Prof. Andrzej Paradysz

 1. J. Jakubowski K. Juszczak, T. Zając, P. Maciukiewicz, T. Drewniak (Kraków) Zastosowanie segmentacji 3D w planowaniu przedooperacyjnym leczenia nerkooszczędnego guzów nerek. (10 min)
 2. Paweł Rajwa (Zabrze) – Ocena wartości prognostycznej wskaźników opartych na standardowej morfologii krwi obwodowej u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym (10 min)
 3. Marcin Życzkowski (Zabrze)– Leczenie operacyjne chorych na raka nerki oraz zalecenia dotyczące obserwacji chorych po radykalnym leczeniu (20 min)
 4. Jan Kawecki (Katowice) – Leczenie operacyjne guza nerki. Zasady operacji NSS. Materiał Szpitala Specjalistycznego im. E. Michałowskiego w Katowicach (20 min)
 5. Rafał Bogacki (Zabrze) - Odległe wyniki leczenia organooszczędzającego w guzach nerki (20 min)
 6. Wiesław Bal (Gliwice) – Leczenie systemowe raka nerki w Polsce - stan obecny (20 min)

Dyskusja

Sobota 10.03.2018 - Godz. 9.00 - 11.00

II sesja - Rak stercza

Moderatorzy: Prof. Leszek Miszczyk, Dr Piotr Bryniarski

 1. Andrzej Paradysz (Zabrze) – Rola leczenia chirurgicznego u chorych z rakiem stercza (20 min)
 2. Karol Wieczorek (Katowice) - Wyniki leczenia raka stercza za pomocą radykalnej prostatektomii w materiale szpitala im. E. Michałowskiego w Katowicach. Praca zbiorowa (20 min)
 3. Prof. Wojciech Majewski (Gliwice) - Rola i miejsce radykalnej radioterapii skojarzonej z hormonoterapią (20 min)
 4. Piotr Wojcieszek (Gliwice) - Rola brachyterapii w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego (20 min)
 5. Marcin Życzkowski (Zabrze)Nowe możliwości leczenia mCRPC przed chemioterapią (20min)

Dyskusja

 

Przerwa kawowa

Sobota 10.03.2018 – Godz. 11.30 -13.00

III Sesja - Rak stercza

Moderatorzy: Prof. Rafał Suwiński, Dr Marcin Życzkowski
 

 1. Prof. Wojciech Majewski (Gliwice) - Ocena wyników radioterapii kierowanej obrazem (IGRT) u chorych na raka gruczołu krokowego (20 min)
 2. Prof. Leszek Miszczyk (Gliwice) - Ratująca radioablacja (Cyberknife) u chorych na raka stercza ze wznową po radioterapii (20 min)
 3. Piotr Bryniarski (Zabrze) – Rola hormonoterapii w leczeniu raka stercza (20 min)
 4. Prof. Rafał Suwiński (Gliwice) - Nowości w leczeniu systemowym raka gruczołu krokowego (20 min)

Dyskusja


13.00 - 14.30 Obiad


Sesja IV 15.00-17.00 - Prezentacja wasnych doświadczeń klinicznych

Moderatorzy: Prof Andrzej Paradysz, Prof. Wojciech Majewski

 1. Monika Słaboń-Willand, Ewelina Tuka (Katowice) - Blokada w obrębie pochewki mięśnia prostego brzucha jako skuteczna metoda analgezji pooperacyjnej u pacjentów poddawanych zabiegom prostatektomii - doniesienie wstępne (10 min)
 2. Bartłomiej Burzyński, Kamil Burzyński (Zabrze) - Własne doświadczenia w prowadzeniu fizjoterapii u chorych na raka stercza (10 min)
 3. Marcin Miszczyk, Majewski Wojciech (Gliwice) - Toksyczność hematologiczna radykalnej radioterapii chorych na raka stercza i pęcherza moczowego. Porównanie techniki konformalnej (3D-CRT) i intensywnej modulacji mocy dawki (IMRT) (10 min)
 4. Jakub Ryszawy (Zabrze) - Czy na pewno wiemy co leczymy? Rozbieżności w ocenie rozpoznań przed i pooperacyjnych u chorych z rakiem stercza (10 min)
 5. Bartosz Muskała (Zabrze) - Wyniki leczenia chorych z dodatnim marginesem chirurgicznym i miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego po radykalnej prostatektomii w zależności od terapii uzupełniającej (10 min)
 6. A.Napieralska, M.Stąpór-Fudzińska, L.Miszczyk (Gliwice) - Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego z nielicznymi przerzutami do kości lub węzłów chłonnych (10 min)
 7. Łukasz Kleszyk (Gliwice) - Rak moczownika - opis przypadku (10 min)
 8. Paweł Stelmach (Zabrze) - Analiza chorych leczonych operacyjnie w Klinice Urologii po przebytej radioterapii (10 min)

Dyskusja

Sponsorzy konferencji:


 

 

Spotkanie Wigilijne PTU 2017

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Nieuchronnie zbliża się koniec roku, który zgodnie z tradycją pożegnamy wspólnie na Wigilijnym spotkaniu naszego Oddziału.

Remont gmachu Muzeum Górnictwa zmusił nas do poszukania innej lokalizacji dla naszego zebrania.

W tym roku spotkanie Wigilijne Oddziału Śląskiego PTU odbędzie się w dn. 15 grudnia (piątek) o godz. 13.00 w Teatrze Nowym w Zabrzu, Plac Teatralny 1 i będzie miało wyjątkowy charakter.

Po omówieniu spraw bieżących i organizacyjnych obejrzymy spektakl przygotowany przez artystów teatru pt. Scrooge. Opowieść Wigilijna Karola Dickensa.

Po przedstawieniu spotkamy się w foyer teatru aby podzielić się opłatkiem.

Gorąco zachęcam do zaplanowania sobie wolnego czasu w tym terminie.

 

Przewodniczący Oddziału Śląskiego PTU

Prof. Andrzej Paradysz

XXVI SYMPOZJUM SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO

W imieniu Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU, które odbędzie sięw dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w Bydgoszczy

Tematem sympozjum będzie kamica układu moczowego, a w zasadzie minimalnie inwazyjne techniki usuwania złogów z UKM. Podobnie jak podczas ostatniego spotkania konferencja będzie odbywała się w konwencji semi-live. Eksperci zaprezentują w formie „how i do it” kluczowe etapy zabiegów: PCNL, URS, RIRS. Prezentacje opatrzone zostaną stosownym komentarzem, uzasadniającym wybór sposobu postępowania, dobór odpowiedniej techniki, jej możliwości i ograniczenia. Podstawą dyskusji będą krótkie filmy, nagrane i przygotowane przez prelegentów ukazujące wykonywane przez nich operacje. Mamy nadzieję ze tak przygotowane sesje będą dla nas ciekawym doświadczeniem i niepowtarzalną okazją poszerzenia wiedzy dotyczącej technik operacyjnych. Intencją sesji będzie zademonstrowanie różnorodności stosowanych technik i ich modyfikacji.

 

W dniu poprzedzającym sesje semi-live tj. 13.04.2018 przygotujemy transmisje live zabiegów PCNL i RIRS. Każdy z uczestników będzie mógł obserwować krok po kroku operacje wykonane przez ekspertów. Interaktywna łączność z operatorami umożliwi zadawanie pytań i komentowanie na bieżąco najciekawszych etapów zabiegu. Tego samego dnia podczas sesji międzynarodowej wspólnie z zaproszonymi gośćmi z sekcji szkolenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego zastanowimy się gdzie i jak można podnosić swoje umiejętności ucząc się technik endoskopowych. Dowiemy się jakie są systemy szkolenia endourologii w Europie. Zadamy pytanie, czy i jak nasi rezydencji i również my specjaliści możemy skorzystać z tych już wypracowanych mechanizmów. Porozmawiamy o tym jak Sekcja Endrurologii PTU może aktywnie włączyć się w europejski system szkolenia praktycznego urologów. To niezwykle istotne zagadnienie nie tylko dla rezydentów ale również dla specjalistów urologów. Rozwój nowoczesnych technik małoinwazyjnych RIRS, mini PCNL, tubeless PCNL, każe wszystkim operatorom poszerzać swoje umiejętności. Musimy mieć dostęp do nowoczesnych trainagerów ułatwiających szybkie opanowywanie nowych metod zabiegowych, podążających za zdobyczami techniki. Kto wie co przyniesie przyszłość, jakimi będziemy posługiwać się urządzeniami. Dzisiaj operowanie to nie tylko znajomość anatomii i zdolność podejmowania właściwych decyzji ale jeszcze umiejętność posługiwania się aparaturą high tech. Ideą która przyświeca Sekcji Endourologii PTU, jest nie tylko propagowanie nowoczesnych technik małoinwazyjnych ale również stworzenie systemów ich nauczania. Dlatego w piątek 13.04.2018 przeprowadzimy mini warsztaty na specjalnych trainagerach endoskopowych własnego pomysłu oraz dostarczonych przez naszych kolegów z EAU.

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego w dniach 13 – 14 kwietnia 2018 w Bydgoszczy.

 

 

Miejsce sympozjum

Opera Nova w Bydgoszczy. 85-070 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 5.

Rejestracja:

Biuro Kongresowe Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

 

 

Dr n. med. Piotr Jarzemski

Przewodniczący Sekcji Endourologii, PTU

 

 

 

Oddział Urologii Laparoskopowej Ogólnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. de. Jana Biziela

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Tel. 52 3655306. E-mail: endourologia@biziel.pl

 

Ś.P. Doktor Marek Kalisz

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Doktor Marek Kalisz. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 2 września o godz. 12.00 na Cmentarzu w Kuźniczkach w Kędzierzynie-Koźlu.

Zarząd PTU Oddział Śląski

XXII Urosilesiana

Rejestracja uczestników na XXII Urosilesiana została zakończona.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zgodnie z dwudziestodwuletnią tradycją konferencji "Urosilesiana" spotykamy się ponownie w miejscu do którego wracamy z przyjemnością tj. Centrum Kongresowego "Orle Gniazdo" w Szczyrku. W tym roku oprócz bogatego programu naukowego jak zwykle poświecimy wolny czas na promocje zdrowia i integrację naszego środowiska. Sesja pielęgniarska jak od lat zorganizowana została przez Państwową Wyższą Szkołę Medyczną w Opolu.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sesji grupy fizjoterapii urologicznej PTU. Mam nadzieję, że inicjatywa ta przerodzi się w powstanie nowej sekcji PTU.

Życzę wszystkim owocnych obrad i przyjemnego pobytu w pięknym Szczyrku.

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

 

Organizatorzy konferencji:

 

Klinika Urologii w Zabrzu, SUM w Katowicach

Polskie Towarzystwo Urologiczne – Oddział Śląski

Polskie Towarzystwo Urologiczne – Oddział Dolnośląski

Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej we Wrocławiu, UM we Wrocławiu

Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

 

Komitet naukowy:

 

Prof. Andrzej Paradysz – Przewodniczący

Prof. Mieczysław Fryczkowski

Prof. Jerzy Lorenz

Prof. Romuald Zdrojowy

Prof. Janusz Dembowski

Prof. Piotr Chłosta

Prof. Andrzej Stelmach

Prof. Krzysztof Bar

Prof. Sergiusz Nawrocki

Dr hab. Anna Kołodziej

Dr Marcin Życzkowski

Dr Piotr Bryniarski

Dr Bartłomiej Burzyński

 

Komitet organizacyjny:

 

Prof. Andrzej Paradysz – Przewodniczący

Dr Marcin Życzkowski - Wiceprzewodniczący

Dr Andrzej Potyka – Skarbnik

Dr Zbigniew Kaletka

Dr Piotr Bryniarski

Dr Krzysztof Nowakowski

Lek. Rafał Bogacki

Lek. Bartosz Muskała

Lek. Piotr Taborowski

Lek. Paweł Stelmach

Lek. Mateusz Adamkiewicz

 

Program naukowy XXII Urosilesiana Szczyrk 22-24.09.2017

 

Piątek, 22 wrzesień 2017

 

I sesja: Rak stercza

Przewodniczący: Prof. Mieczysław Fryczkowski, Prof. Jerzy Lorenz

 

15:00 Prof. Andrzej Paradysz (Zabrze)

Powitanie gości i otwarcie Konferencji

 

15:10 Prof. Bogna Drozdzowska (Zabrze)

Nowości w uropatologii w oparciu o klasyfikację WHO 2016

 

15:30 Prof. Romuald Zdrojowy (Wrocław)

Leczenie analogami LH-RH w raku stercza

 

15:50 Dr Tomasz Borkowski (Warszawa)

U których pacjentów z rakiem stercza warto zastosować hormonoterapię w dawce 6 miesięcy

 

II Sesja: Rak stercza

Przewodniczący: Prof. Andrzej Paradysz, Prof. Romuald Zdrojowy

 

16:30 Dr hab. Tomasz Drewniak (Kraków)

Postępowanie u chorych po prostatektomii przy dodatnich węzłach chłonnych i nieoznaczalnym PSA

 

16:50 Bartosz Małkiewicz, Frydek Mencel, Paweł Dębiński, Romuald Zdrojowy (Wrocław)

Chirurgia nawigowana obrazem w raku stercza – czy limfadenektomia musi być

Rozszerzona

 

17:00 Bartosz Muskała (Zabrze)

Prostatektomia cytoredukcyjna w raku sterca w stadium rozsiewu – przegląd doniesień naukowych

 

17:10 Prof. Andrzej Stelmach, dr Wojciech Poborski (Kraków, Katowice)

Praktyka kliniczna leczenia CRPC z przerzutami – punkt widzenia urologa i onkologa

 

17:40 Dr Marcin Życzkowski

Powikłane zakażenia układu moczowego - nowe możliwości leczenia

Dyskusja

 

20:00 Kolacja + niespodzianka* 

 

* ten punkt programu nie jest sponsorowany ze środków firm farmaceutycznych

 

Sobota, 23 wrzesień 2017

Sesja III: Varia

Przewodniczący: Prof. Janusz Dembowski, dr Piotr Bryniarski

 

10:00 Prof. Andrzej Paradysz (Zabrze)

Co nowego w leczeniu OAB

 

10:20 Paweł Hackemer, Paweł Dębiński, Fryderyk Menzel, Amadeusz Winkler (Wrocław)

Urazy prącia, priapizm

 

10:30 Michał Matuszewski, Przemysław Biały, Anna Długosz, Janusz Dembowski (Wrocław)

Stężenie uroplakiny we krwi i moczu w chorobach dolnych dróg moczowych

 

10:40 M. Fiutowski, K. Ratajczyk, P. Kowal (Wrocław)

Rola laparoskopii w leczeniu kamicy moczowej

 

10:50 Piotr Taborowski (Zabrze)

Użycie podciśnienia w leczeniu zakażonych ran u chorych po operacjach urologicznych

 

11:00 Paweł Stelmach, Zbigniew Kaletka (Zabrze)

Pesar krążkowy jako rzadka przyczyna przetoki pęcherzowo – pochwowej oraz kamicy pęcherza moczowego

 

11:10 Piotr Bryniarski (Zabrze)

PCNL z zastosowaniem rozszerzadeł Amplatz i Alken - ośmioletnie wyniki Kliniki Urologii w Zabrzu

 

11:20 Prof. Andrzej Paradysz (Zabrze)

Bezpieczeństwo stosowania adrenolityków u chorych z BPH i nadciśnieniem

tętniczym

 

IV sesja: Rak pęcherza moczowego

Przewodniczący: Dr hab. Anna Kołodziej, dr Marcin Życzkowski

 

12:00 Prof. Krzysztof Bar (Lublin)

Guz pęcherza moczowego - never ending story...

 

12:20 Dr hab.Anna Kołodziej, Wojciech Krajewski, Mateusz Dzięgała, Przemysław Biały (Wrocław)

Czy Re-TURBT ma wpływ na wyniki BCG-terapii

 

12:40 Fryderyk Menzel, Paweł Hackemer, A. Drabik, A. Otlewska, J. Dembowski (Wrocław)

Ocena przedoperacyjnej funkcji nerek- czynnik prognostyczny po radykalnej cystectomii

 

12:50 Mateusz Łuczak, Przemysław Biały, Adam Pietrowski, Janusz Dembowski (Wrocław)

Popromienny pęcherz moczowy

 

 

Sesja V: Rak nerki

Przewodniczący: Prof. Krzysztof Bar, dr Jan Kawecki

 

13:00 Jan Kawecki (Katowice)

NSS - miejsce w leczeniu guzów nerki. Materiał Szpitala im. E. Michałowskiego Med Holding w latach 2000-2017. Praca zbiorowa oddziału

 

13:15 Prof. Andrzej Stelmach (Kraków)

Leczenie przerzutowego raka nerki

 

13:30 Bartosz Muskała (Zabrze)

Operacja organooszczędzająca guza nerki skrzyżowanej ekotopowo – opis przypadku

 

13:45 Mateusz Adamkiewicz (Zabrze)

Guz nerki z czopem nowotworowym w żyle głównej z towarzyszącym guzem jamy brzusznej – opis przypadku

 

13:50 Prof. Sergiusz Nawrocki (Katowice)

Skojarzone leczenie miejscowo zaawansowanego i oligometastatycznego raka stercza

 

Sesja VI: Sesja grupy fizjoterapii urologicznej PTU

Przewodniczący: Prof. Piotr Chłosta, Prof. Andrzej Paradysz, dr Bartłomiej Burzyński

 

15:00 Loic Dabbadie (Francja)

Francuski model fizjoterapii urologicznej w przypadku dysfunkcji dolnych dróg moczowych u kobiet i mężczyzn - 30 letnie doświadczenia własne

 

15:20 Mariusz Seweryn, Jan E. Zejda (Rybnik, Katowice)

Częstość nietrzymania moczu na podstawie kwestionariusza Gaudenza wśród kobiet w województwie śląskim

 

15:30 Piotr Tkocz (Opole)

Wyzwania współczesnej terapii uroginekologicznej – aktualne doniesienia naukowe

 

15:40 Tomasz Halski, Martyna Kasper (Opole)

Wpływ wybranych technik manipulacji tkanek miękkich na spoczynkową i czynnościową aktywność mięsni dna miedniczy - badania pilotażowe

 

15:50 Katarzyna Rajfur, Urszula Halska (Opole)

Zastosowanie elektrostymulacji z użyciem elektrody endowaginalnej w terapii nietrzymania moczu u kobiet oraz elektrody endorektalnej w leczeniu inkontynecji u mężczyzn po zabiegu prostatektomii radykalnej

 

16:00 Mirosława Wolicka, Anna Ciećka (Opole)

Zaburzenia równowagi statycznej miednicy i ich wpływ na pracę mięśni dna miednicy u kobiet

 

16:10 Martyna Naimska, Maria Grabowska, Bartłomiej Burzyński (Katowice)

Postępowanie fizjoterapeutyczne w nadreaktywności pęcherza moczowego

 

16:20 Bartłomiej Burzyński, Kamil Burzyński (Katowice)

Fakty i mity na temat ćwiczeń mięśni dna miednicy

 

16:30 Dyskusja i sprawy organizacyjne

 

Sobota, 23 wrzesień 2017

Sesja pielęgniarska 10:00-13:00

Sesja zorganizowana przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu

Przewodniczący: dr Tomasz Halski, dr Maciej Szwedowski, Mgr Martyna Suchojad

 

1. Jakub Taradaj, Karolina Walewicz: Możliwości wykorzystania metod fizykalnych w gojeniu i pielęgnacji odleżyn.

2. Tomasz Matusz: Efekt placebo i jego zastosowanie w projektach naukowych – omówienie badań własnych

3. Łukasz Kosowski: Wpływ technik neurodynamicznych na funkcje pęcherza moczowego w tetraparezie – opis przypadku

4. Mgr Aneta Soll: Zespół słabości w opiece środowiskowej – co powinna wiedzieć pielęgniarka?

5. Mgr Marta Gawlik: Wskaźniki warunkujące zespół wypalenia u opiekunów sprawujących opiekę nad pacjentem z nowotworem pęcherza moczowego w środowisku domowym.

6. Mgr Marta Gawlik: Rola opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z Zespołem Zamknięcia.

7. Dr n. o. zdr. Piotr Gurowiec: Strategie leczenia bólu ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w bólu pooperacyjnym.

8. Dr n. hum. Wiesława Kowalska: Edukacyjny wymiar nietrzymania moczu. Zadania pielęgniarki w procesie edukacji pacjentki.

9. Martyna Kasper, Tomasz Halski, Urszula Halska, Katarzyna Rajfur - Warsztaty: Fizjoterapia w zaburzeniach funkcji mięśni dna miednicy

10. Ewa Szwedowska: Prowadzenie pacjenta z cewnikiem nadoponowym po zabiegach urologicznych

 

Sponsorzy Konferencji:

Kongres Sekcji Endourologii i ESWL


 

Szanowna Koleżanko!
Szanowny Kolego!

W imieniu Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz własnym serdecznie zapraszam do udziału w jubileuszowym, dwudziestym piątym Sympozjum Sekcji. 

Program tegorocznego Sympozjum w całości będzie poświęcony praktycznym aspektom operacji laparoskopowych. Składać się nań będą dwie części: warsztaty „Live Surgery” oraz konferencja „Semi - live”.

Zasadniczą częścią obrad będą dyskusje panelu ekspertów na temat najważniejszych etapów wybranych zabiegów laparoskopowych, które przeprowadzimy w konwencji „Jak ja to robię?”. Punktem wyjścia do dyskusji będą krótkie filmy, stanowiące zapis kluczowych etapów zabiegów wykonywanych przez zaproszonych ekspertów. Jestem przekonany, że prezentacje wideo, opatrzone stosownym komentarzem uzasadniającym zarówno wybór sposobu postępowania, jak i dobór odpowiednich narzędzi, staną się niepowtarzalną okazją do poszerzenia wiedzy na temat różnych technik operacyjnych.

Szczególne miejsce w trakcie Sympozjum zajmie sesja Sekcji Adeptów Urologii, podczas której poruszymy zagadnienia dotyczące praktycznego nauczania endourologii. Jednym z celów działania Sekcji Endourologii i ESWL PTU jest pomoc w wypracowaniu koncepcji systemu szkolenia praktycznego młodych urologów, dlatego wykłady adresowane do młodych Kolegów poświęcone będą właśnie temu zagadnieniu. Przedstawimy miedzy innymi założenia laparoskopowego egzaminu praktycznego E-BLUS (European training in Basic Laparoscopic Urological Skills), a na zakończenie sesji poprowadzimy miniwarsztaty laparoskopowe przygotowujące do wspomnianego wyżej egzaminu. W kolejnych latach w ten sam sposób przedstawimy koncepcje szkolenia w pozostałych działach endourologii (TURP, TURT, URS, PCNL).

Szczegółowy program Sympozjum znajduje się tu: KLIKNIJ
Rejestracji udziału można dokonać na stronie: www.endourologia2017.pl

Do zobaczenia w Bydgoszczy!Dr med. Piotr Jarzemski
Przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL 
Polskiego Towarzystwa Urologicznego XXV JUBILEUSZOWE SYMPOZJUM

SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

PIĄTEK, 07 KWIETNIA 2017

SALA KONFERENCYJNA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

 

12:00 – 12:30

Rejestracja uczestników i odbiór materiałów dotyczących sesji „live surgery”

 

12:30 – 14:45

WARSZTATY „LIVE SURGERY”

(Transmisja z sali operacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy)

 

Prowadzenie i komentarz:    dr n. med. Sławomir Listopadzki

 

·         Radykalna prostatektomia laparoskopowa z oszczędzeniem pęczków naczyniowo-nerwowych

Operatorzy: dr n. med.  Piotr Jarzemski, dr Piotr Słupski

 

·         Radykalna prostatektomia z dostępu kroczowego                                                                                                                 Operatorzy:  dr n. med. Stanisław Wroński, dr Roman Kalinowski

 

CENTRUM KONGRESOWE „OPERA NOVA” BYDGOSZCZ

 

15:00 – 17:00

I SESJA PROGRAMOWA

SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PTU

 

Przewodniczący:        dr hab. med. Marcin Matuszewski, dr n. med. Krzysztof Szkarłat

 

15:00 – 15:20

Mechanizm trzymania moczu. Współczesne poglądy na budowę i funkcję kompleksu zwieraczowego u mężczyzn

dr n. med. Stanisław Wroński

 

15:20 – 15:40

Kompletna terapia męskiego LUTS

dr Jacek Szyperski

 

15:40 – 15:40

Sesja referatowa członków Oddziału Północno-Zachodniego

 

16:40 – 17:00

Walne zebranie członków Oddziału Północno-Zachodniego PTU

17:00 – 19:00

II SESJA PROGRAMOWA

SESJA SEKCJI ADEPTÓW UROLOGII PTU

 

Przewodniczący:        dr hab. med. Anna Kołodziej,  dr Tomasz Milecki

 

17:00 – 17:15

Szkolenie symultaniczne w urologii

dr hab. med. Artur A. Antoniewicz

 

17:15 – 17:25

Różne systemy szkolenia laparoskopowego w Europie

dr Tomasz Milecki

 

17:25 – 17:35

Nauczanie laparoskopii w Polsce. Jakie są możliwości dla rezydenta?

dr Bartosz Brzoszczyk

 

17:35 – 17:50

System szkolenia endoskopowego  w Danii

dr Grzegorz Fojecki

 

17:50 – 18:00

Egzamin laparoskopowy: E-BLUS

dr n. med. Roman Sosnowski

 

18:00 – 19:00

Miniwarsztaty laparoskopowe. Trening przygotowujący do egzaminu E-BLUS

 

20:00 – 21:30 UROCZYSTE OTWARCIE SYMPOZJUM

 

 

SOBOTA, 08 KWIETNIA 2017

CENTRUM KONGRESOWE „OPERA NOVA” BYDGOSZCZ

SEMI-LIVE LAPAROSCOPIC CONFERENCE

 

09:30 – 09:45

Dwadzieścia pięć lat historii Sekcji Endourologii i ESWL PTU

prof. dr hab. med. Andrzej Borówka

 

09:45 – 12:00

III SESJA PROGRAMOWA

LAPAROSKOPOWA RADYKALNA PROSTATEKTOMIA

 

Przewodniczący:        dr n. med. Piotr Jarzemski

Panel ekspertów:       prof. dr hab. med. Piotr L. Chłosta, prof. dr hab. med. Tomasz Drewa,

dr n. med. Sławomir Listopadzki, prof. dr hab. med. Marcin Słojewski, prof. dr hab. med. Tomasz Szydełko

 

09:45 – 09:55

Radykalna prostatektomia. Technika poszczególnych etapów zabiegu

dr n. med. Piotr Jarzemski

 

09:55 – 10:00

I etap – Technika kreowania przestrzeni przedotrzewnowej. Przegląd literatury

dr Bartosz Brzoszczyk

10:00 – 10:20

Technika kreowania przestrzeni przedotrzewnowej. Jak ja to robię?

Prezentacja materiałów  wideo z pięciu ośrodków laparoskopowych. Dyskusja ekspertów

 

10:20 – 10:25

II etap – Preparowanie szyi pęcherza moczowego. Przegląd literatury

dr Piotr Piasecki

 

10:25 – 10:45

Technika preparowania szyi pęcherza moczowego. Jak ja to robię? Prezentacja materiałów wideo z pięciu ośrodków laparoskopowych. Dyskusja ekspertów

 

10:45 – 10:50

III etap – Technika oszczędzania pęczków naczyniowo-nerwowych. Przegląd literatury

dr Piotr Słupski

 

10:50 – 11:10

Technika oszczędzania pęczków naczyniowo-nerwowych. Jak ja to robię? Prezentacja materiałów wideo z pięciu ośrodków laparoskopowych. Dyskusja ekspertów

 

11:10 – 11:15

IV etap – Zaopatrzenie splotu Santoriniego. Przegląd literatury

dr n. med. Piotr Jarzemski

 

11:15 – 11:35

Metody zaopatrzenia splotu Santoriniego. Jak ja to robię? Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków laparoskopowych. Dyskusja ekspertów

 

11:35 – 11:40

V etap – Zespolenie cewkowo-pęcherzowe. Przegląd literatury

dr Marcin Jarzemski

11:30 – 12:00

Technika zespolenia cewkowo-pęcherzowego. Jak ja to robię? Prezentacja materiałów wideo z poszczególnych ośrodków laparoskopowych. Dyskusja ekspertów

 

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

W trakcie przerwy zapraszamy do swobodnej dyskusji przy stolikach ekspertów

 

12:30 – 14:00

IV SESJA PROGRAMOWA

RAK STERCZA WYSOKIEGO RYZYKA

 

Przewodniczący:        dr n. med. Roman Sosnowski

 

12:30 – 12:45

Definicja raka wysokiego ryzyka. Kwalifikacja do leczenia raka stercza wysokiego ryzyka. Wyniki rozszerzonej limfadenektomii miedniczej

dr n. med. Roman Sosnowski

 

12:45 – 13:00

Technika laparoskopowej rozszerzonej limfadenektomii miedniczej. Prezentacja wideo poszczególnych etapów zabiegu

dr Piotr Słupski, dr n. med. Piotr Jarzemski

 

 

13:00 – 13:15

Postępowanie w przypadku potwierdzenia przerzutów do węzłów chłonnych

dr n. med. Tomasz Borkowski

 

13:15 – 13:35

Leczenie pacjentów M+. Jaka jest rola urologa?

dr n. med. Roman Sosnowski

 

13:35 – 13:45

Technika zaopatrzenia przetoki pęcherzowo-odbytniczej po radykalnej prostatektomii. Prezentacja wideo

dr n. med. Stanisław Wroński

 

13:45 – 14:00

Wyniki leczenia przetok pęcherzowo-odbytniczych po radykalnej prostatektomii

dr n. med. Stanisław Wroński

 

14:00 – 15:00     Przerwa na obiad

 

15:00 – 17:00

V SESJA PROGRAMOWA

LAPAROSKOPOWA OPERACJA ORGANOOSZCZĘDZAJĄCA GUZA NERKI

 

Przewodniczący:        dr n. med. Sławomir Listopadzki

Panel ekspertów:       prof. dr hab. med. Piotr L. Chłosta, prof. dr hab. med. Tomasz Drewa,

dr med. Piotr Jarzemski, prof. dr hab. med. Marcin Słojewski,

prof. dr hab. med. Tomasz Szydełko

 

15:00 – 15:10

Operacja organooszczędzająca guza nerki. Technika poszczególnych etapów zabiegu

dr n. med. Sławomir Listopadzki

 

15:10 – 15:30

Technika dostępu do nerki. Jak ja to robię?

Prezentacja materiałów wideo z pięciu ośrodków laparoskopowych. Dyskusja ekspertów

 

15:30 – 15:50

Technika zaopatrzenia naczyń nerki. Jak ja to robię?

Prezentacja materiałów wideo z pięciu ośrodków laparoskopowych. Dyskusja ekspertów

 

15:50 – 16:10

Technika wycięcia guza nerki. Jak ja to robię? Prezentacja materiałów wideo z pięciu ośrodków laparoskopowych. Dyskusja ekspertów

 

16:10 – 16:30

Technika zaopatrzenia loży po usuniętym guzie nerki. Jak ja to robię?

Prezentacja materiałów wideo z pięciu ośrodków laparoskopowych. Dyskusja ekspertów

 

16:30 – 17:00

Dyskusja. Podsumowanie

 

17:00 – 17:10

Zakończenie Sympozjum

 

Wigilijne Spotkanie PTU 2016

Zarząd Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

ma zaszczyt zaprosić na kolejne Świąteczne Zebranie, które odbędzie się dn. 16 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w salach Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze ul. 3-go Maja 19.

Program zebrania:

1.     Prof. Krzysztof Ziaja ( Katowice):

Własne doświadczenia w leczeniu chorych z rakiem nerki i czopem nowotworowym w żyle głównej

2.     Prof. Romuald Zdrojowy (Wrocław):

Zmiany w leczeniu mCRPC ze szczególnym uwzględnieniem roli enzalutamidu – czy im wcześniej tym lepiej

3.     Prof. Andrzej Paradysz (Zabrze):

Leczenie skojarzone u chorych z zaburzeniami dolnych dróg moczowych w przebiegu BPH

 

4.     Sprawy bieżące

 

Spotkanie opłatkowe

 

 

                                                           Przewodniczący Oddziału

 

 

                                                           Prof. Andrzej Paradysz  

więcej

Nowa strona internetowa

Serdecznie witamy na nowej stronie PTU Śląsk. Oprócz nowej szaty graficznej stronie zostanie uzupełniona o nowe treści i materiały. Dodatkowo warto zapamiętać, że od teraz ptu-silesia.org.pl jest również dostosowana pod telefony i tablety.

ŚP dr n. med. Michał Pietrzyk

Z żalem zawiadamiamy, że 17 lutego odszedl od nas dr n. med. Michał Pietrzyk, wieloletni adjunkt Kliniki Urologii w Zabrzu.
Msza odbędzie się dnia 27 lutego o godzinie 11.00 w Kościele pw. WNMP przy ul. Granicznej w Katowicach.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się po Mszy Świętej na Cmentarzu Parafialnym Parafii Mariackiej przy ul. Francuskiej w Katowicach.

Program Konferencji

Piątek (04.03.2016)
Sesja I Przewodniczący: Prof. Andrzej Paradysz, Dr Jan Kawecki
16.00 - 16.15
Prof. Piotr Chłosta - Uroendoskopia oczami Prezesa PTU

16.15 - 16.30
dr Jan Kawecki - Miejsce PCNL w leczeniu kamicy nerek

16.30 - 16.45
dr Andrzej Szedel - RIRS - możliwości i ograniczenia metody

16.45 - 17.00
dr Piotr Bryniarski - tubeless PCNL

17.00 - 17.15
dr Piotr Jarzemski - Laparoskopowa prostatektomia radykalna ? doświadczenia własne

17.15 - 17.30
dr Sławomir Listopadzki  LNSS - doświadczenia własne

Przerwa  17.30 - 18.00
więcej