Ś.P. dr Krzysztof Sankowski

Z żalem zawiadamiamy,  że zmarł nasz Kolega dr Krzysztof Sankowski, wieloletni pracownik Oddziału Urologii w Jastrzębiu Zdroju.

V Śląski Dzień Uroonkologii

Klinika Urologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej organizuje V Śląski Dzień Uroonkologii, w dniach 14 - 15 października 2022.

 

Konferencja odbędzie się w Kompleksie Pałacowo-Zamkowym w Koszęcinie przy ulicy Zamkowej 3.

Koszty uczestnictwa 700 PLN od osoby - obejmuje udział w sesjach naukowych, nocleg i wyżywienie.

Rejestracja drogą mailową na adres biuro@ptu-silesia.org.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator nie przewiduje obecności osób towarzyszących.

O godzinie 20.00 w piątek 14.10.2022 odbędzie się uroczysta kolacja z muzyką - wydarzenie nie jest sponsorowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w Infarmie. Finansowanie ze środków własnych organizatora.

 

Organizator:

Klinika Urologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej

 

Komitet Organizacyjny i Naukowy:

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz – Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Majewski

Dr hab. Piotr Bryniarski, prof. SUM

Dr hab. n. med. Marcin Życzkowski

Dr n. med. Andrzej Potyka

Dr n. med. Paweł Rajwa

 

Piątek:

10.00- 12.00 Przyjazd i zakwaterowanie

12.00 -18.30 Obrady + przerwa kawowa

Sobota:

10.00 - 12.00 Przedstawienie ciekawych przypadków i podsumowanie konferencji

 

Program szczegółowy

 

Piątek - 14.10.2022

 

Sesja I 12.00 – 14.00

 

Przewodniczący : Prof. Andrzej Paradysz, Prof. Wojciech Majewski

 

1. Dr n. med. Wiesław Bal – Jak prawidłowo rozpoznać stadium choroby nmCRPC? Adekwatna diagnostyka pacjentów w świetle zapisów programu lekowego B.56

2. Dr n. med. Rafał Wiśniowski - Leczenie kabozantynibem (IPSEN) zaawansowanego raka nerkowokomórkowego w programie lekowym B.10

3. Dr hab. n. med. Piotr Bryniarski, prof. SUM – Leczenie neoadjuwantowe przed radykalną prostatektomią u chorych z rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka

4. Prof. Jakub Żołnierek – Deprywacja androgenowa u chorych na raka gruczołu krokowego w praktyce klinicznej.

5. Takafumi Yanagisawa – Terapia systemowa u chorych z przerzutowym wrażliwym na kastrację rakiem prostaty na podstawie danych z Tokio.

6. Fahad Quhal – Rak pęcherza moczowego nienaciekający mięśniówki oporny na BCG terapię – problem terapeutyczny

 

Przerwa kawowa: 14.00 - 14.30

 

Sesja II 14.30 – 16.30

 

Przewodniczący: Dr hab. Marcin Życzkowski

 

1. Dr Marcin Francuz – „Szara strefa NSS”

2. Dr n. med. Krzysztof Nowakowski – Zastosowanie stentów w leczeniu zwężeń moczowodów w przebiegu chorób nowotworowych

3. Ekaterina Laukhtina – Terapia okołooperacyjna u chorych z rakiem pęcherza moczowego.

4.Tatsushi Kawada – Rola PSMA-PET w wykrywaniu i stagingu raka prostaty.

5. Dr Paweł Rajwa - Rola urologa i współpraca interdyscypilnarna w optymalnym prowadzeniu i monitorowaniu pacjenta z rakiem gruczołu krokowego: od leczenia radykalnego do progresji na ADT

6. Dr n. med. Magdalena Stankiewicz - Miejsce NHT w nmCRPC na podstawie wyników badania SPARTAN oraz w praktyce klinicznej

7. Dr hab. n. med. Marcin Życzkowski - Wnioski i podsumowanie sesji

 

Przerwa kawowa 16.30-17.00

 

 

Sesja III 17.00 – 19.00

 

Przewodniczący: Dr hab. Piotr Bryniarski, prof. SUM

 

Dr hab. n.med. M. Życzkowski, prof.dr hab.n.med. W. Majewski, dr W. Bal - Współpraca interdyscyplinarna w leczeniu raka prostaty - debata urolog, radioterapeuta, onkolog.

 

Dyskusja

 

Sobota 15.10.2022

Sesja I 10.00-13.00

Przewodniczący: Prof. Wojciech Majewski, Prof.Andrzej Paradysz.

Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych. Dyskusja.

Podsumowanie konferencji

Spotkanie Wigilijne PTU Oddział Śląski

Zarząd Oddziału Śląskiego PTU zaprasza na spotkanie wigilijne 17 grudnia 2021 o godz 12.00 w sali bankietowej restauracji "Pod kasztanami" w Zabrzu ul. Wolności 190. W programie spotkania wspólne kolędowanie pod batutą dr Michała Pułtoraka.

Ze względów organizacyjnych i epidemiologicznych prosimy o potwierdzenie udziału na mail biuro@ptu-silesia.org.pl do dnia 10 grudnia 2021.

 

Przewodniczący Oddziału Śląskiego PTU 

Prof. Andrzej Paradysz

 

 

IV Śląski Dzień Uroonkologii

Klinika Urologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej organizuje IV Śląski Dzień Uroonkologii, w dniach 24 - 25 września 2021. 

Konferencja  odbędzie się w Kompleksie Pałacowo-Zamkowym w Koszęcinie przy ulicy Zamkowej 3.

Koszty uczestnictwa 500 PLN od osoby - obejmuje udział w sesjach naukowych, nocleg i wyżywienie.

Rejestracja drogą mailową na adres biuro@ptu-silesia.org.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator nie przewiduje obecności osób towarzyszących.

O godzinie 20.00 w piątek 24.09.2021 odbędzie się uroczysta kolacja z muzyką - wydarzenie nie jest sponsorowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w Infarmie. Finansowanie ze środków własnych organizatora.

Organizator: 

Klinika Urologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej

 

Komitet Organizacyjny i Naukowy:

Prof. Andrzej Paradysz - Przewodniczący

Prof. Wojciech Majewski 

Dr hab. Piotr Bryniarski

Dr hab. Marcin Życzkowski

Dr Andrzej Potyka

Dr Paweł Rajwa

 

Piątek:
10.00- 13.00 Przyjazd i zakwaterowanie
13.00 -18.30 Obrady + przerwa kawowa

19:00 - Uroczysta kolacja

Sobota:

10.00 - 12.00 Przedstawienie ciekawych przypadków i podsumowanie konferencjiProgram 

Piątek - 24.09.2021

Sesja I   13.00 – 14.30         ( Sesja firmy Astellas )

Przewodniczący : Prof. Andrzej Paradysz, Prof. Wojciech Majewski

1. Dr Wiesław Bal – Leczenie systemowe raka gruczołu krokowego – możliwości oraz doświadczenie własne Ośrodka NIO w Gliwicach

2. Dr Maksymilian Gajda – terapia nowymi antyandrogenami pacjentów z mCRPC

3. Dr Piotr Wojcieszek, dr Magdalena Stankiewicz – Rola radioterapii i brachyterapii w leczeniu zaawansowanego raka stercza

4. Dr hab. Marcin Życzkowski – Nowoczesna terapia zaburzeń dolnych dróg moczowych (LUTS)

 

Sesja II  14.30 – 16.00

Przewodniczący: Dr hab. Piotr Bryniarski

1. Dr Marcin Rajczykowski – Skuteczność leczenia systemowego a jakość życia pacjentów z mCRPC z perspektywy codziennej praktyki klinicznej

2. Dr Paweł Rajwa – Czy leczymy pacjentów z CRPC optymalnie? Nowości w nmCRPC na podstawie badania SPARTAN

3. Dr Jan Kawecki – Prostatektomia radykalna – doświadczenia ośrodka MedHolding SA Katowice

4. Dr Bartosz Muskała – Laparoskopowa prostatektomia radykalna – doświadczenia własne

5. Dr Magdalena Wiśniewska - Terapia kabozantynibem w III linii leczenia raka nerkowokomórkowego

 

Sesja III  16.00 – 18.30

Przewodniczący: Dr hab. Marcin Życzkowski

1. Adam Motyka, Dr hab. Marcin Życzkowski – przedstawienie firmy Recordati. Eligard

2. Dr n. med. Wiesław Bal  - Czy pacjentów z nm CRPC leczymy suboptymalnie

3. Dr hab. Piotr Bryniarski – Zaburzenia dolnych dróg moczowych po radioterapii

4. Grzegorz Rempega - Biopsja fuzyjna prostaty - własne doświadczenia

5. Michał Kępiński - Czy obraz rezonansu magnetycznego pokrywa się z rozpoznaniem histopatologicznym uzyskanym z biopsji fuzyjnej

6. Mateusz Adamkiewicz - Wartość prognostyczna wskażników hematologicznych u chorych z rakiem pęcherza moczowego poddanych BCG terapii

7. Jakub Ryszawy - Stan wiedzy mężczyzn na temat raka jądra

8. Szymon Słomian, dr n. med. A. Potyka - Cystektomia radykalna - wcześniej znaczy lepiej

Dyskusja

 

Sobota

Sesja I 10.00-12.00

Przewodniczący: Prof. Wojciech Majewski, Prof.Andrzej Paradysz.

Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych. Dyskusja.

Podsumowanie konferencji

 

Ilość miejsc ograniczona.

 

ŚP. Prof. Leszek Miszczyk

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym tragicznie zmarł nasz Drogi Przyjaciel Prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk.

 

Zarząd Oddziału Śląskiego PTU

ŚP. dr Zenon Rudzki

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega dr Zenon Rudzki. Pogrzeb odbędzie się w piątek 27 listopada 2020 o godz. 10.00 w kościele przy Al. Jana Pawła II 82 w Częstochowie, następnie pogrzeb na cmentarzu Kule ul. Cmentarna.

 

Zarząd Oddziału Śląskiego PTU

ŚP. dr Wojciech Tucholski

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega dr Wojciech Tucholski. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 10 listopada 2020 o godz. 13.00 w Kaplicy Cmentarza na al. Mireckiego w Sosnowcu.

 

Zarząd Oddziału Śląskiego PTU

ŚP. dr Danuta Niemirska-Stachnik

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła dr Danuta Niemirska-Stachnik - członek PTU Oddział Śląski. 

Zarząd Oddziału śląskiego PTU składa rodzinie i najbliższym osobom kondolencje.

III Śląski Dzień Uroonkologii

Koleżanki i Koledzy

Wychodząc na przeciw licznym sugestiom ze strony urologów i onkologów dotyczących wspólnych spotkań, które pozwalają na rozszerzenie wzajemnej współpracy w leczeniu chorych z nowotworami układu moczo-płciowego, postanowiliśmy zorganizować kolejną trzecią już konferencję. Pozwoli to na wymianę własnych doświadczeń, rozwianie wątpliwości i poznanie specyfiki naszych specjalności. Gorąco zachęcamy do twórczej dyskusji w trakcie sesji naukowych. Mamy nadzieję, że wnioski z naszego spotkania przyniosą wymierną korzyść naszym pacjentom. Życzymy owocnych obrad i przyjemnego spędzenia wolnego czasu.

Przewodniczący PTO Oddział Śląski Przewodniczący PTU Oddział Śląski

Prof. Wojciech Majewski Prof. Andrzej Paradysz

 


Konferencja odbędzie się 7-8 lutego 2020 r. w Zespole Pałacowym w Koszęcinie

Uczestnictwo w konferencji: nocleg + wyżywienie - 500 PLN; osoba towarzysząca nie biorąca udziału w konferencji - 300 PLN. Przelewu należy dokonać na rachunek Polskie Towarzystwo Urologiczne Oddział Śląski, 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 13-15 nr konta 66 1240 4849 1111 0000 5344 5085

Zgłoszenie na konferencję odbywa się wyłącznie przez stronę internetową www.ptu-silesia.org.pl. W zakładce "Wydarzenia" należy wybrać III Śląski Dzień Uroonkologii oraz się zarejestrować. Rejestracji dokonuje osoba/podmiot opłacająca udział w konferencji. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc noclegowych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wpisanie informacji o osobie towarzyszącej (np. "nazwisko i imię osoby razem w pokoju") w trakcie rejestracji nie jest równoznaczne z rejestracją tej osoby. Każdego uczestnika konferencji należy wpisać osobno. 

O godzinnie 20.00 w piątek 7.02. 2020 r. odbędzie się uroczysta kolacja z muzyką na żywo - wydarzenie nie jest sponsorowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w Infarmie. Finansowanie ze środków własnych organizatora.

 

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu - zgłoszenie bezpośrednio w recepcji hotelu.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 10. 01. 2020 r.

 

Organizatorzy

Klinika Urologii w Zabrzu

PTU Oddział Śląski

PTO Oddział Śląski

Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej

 

 

Komitet Organizacyjny i Naukowy

Prof. Andrzej Paradysz

Dr hab. Piotr Bryniarski

Dr Andrzej Potyka

Prof. Leszek Miszczyk

Prof. Wojciech Majewski

 

Program Konferencji

Piątek 7.02.2020 r godz.15.00 – 18.30

 

I Sesja

Moderatorzy: Prof. Wojciech Majewski, Prof. Andrzej Paradysz

 

 1. 15.00 - 15.20 - Dariusz Lange - Co nowego w histopatologii ?
 2. 15.20 - 15.40 - Michał Kępiński, Grzegorz Rempega – Aktualny stan wiedzy i doświadczenia własne w wykonywaniu biopsji fuzyjnej stercza
 3. 15.40 - 16.00 - Piotr Bryniarski – Zarządzanie testosteronem u chorych na raka stercza
 4. 16.00 -16.20 - Piotr Wojcieszek – Brachyterapia stercza; od leczenia pierwotnego do oporności kastracyjnej
 5. 16.20 - 16.40 - Wiesław Bal – Leczenie opornego na kastrację raka stercza; im wcześniej tym lepiej
 6. 16.40 - 17.00 - Dyskusja

 

II Sesja

Moderatorzy: Prof. Rafał Suwiński, Dr hab. Piotr Bryniarski

 

 1. 17.00 - 17.20 - Paweł Rajwa - Kogo i kiedy nie leczyć z powodu raka stercza
 2. 17.20 - 17.40 - Zbigniew Kaletka - Czy urolog to wyłącznie chirurg? Nowoczesna hormonoterapia jako sposób na skuteczną terapię chorych z rakiem gruczołu krokowego
 3. 17.40 – 18.00 – Marcin Miszczyk - Skuteczność radioterapii po radykalnej prostatektomii - kogo i kiedy powinniśmy leczyć?
 4. 18.20 - 18.40 - Maksymilian Gajda - Zastosowanie dichlorku radu-223 u chorych na uogólnionego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
 5. 18.40 – 19.00 - Dyskusja

 

Sobota 8. 02. 2020 r godz. 9.00 – 13.00

 

Sesja III

Moderatorzy: Prof. Wojciech Majewski, Dr Marcin Życzkowski

 

 1. 9.00 - 9.20 - Rafał Bogacki – Leczenie chirurgiczne raka nerki
 2. 9.20 - 9.40 - Jarosław Nieckula – Leczenie raka nerki pierwszej linii
 3. 9.40 – 10.00 - Marcin Życzkowski – RDW, NMPVR, MPVLR, nowe biomarkery hematologiczne prognozujące przeżycie u chorych z rakiem nerki leczonych operacyjnie
 4. 10.00 – 10.20 - Andrzej Paradysz – Kontrowersje dotyczące nefrektomii cytoredukcyjnej; współpraca urolog- onkolog
 5. 10.20 - 10.40 - Grzegorz Owczarek – Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w leczeniu pacjentów z nowotworami układu moczopłciowego
 6. 10.40 – 11.00 - Szymon Słomian, Grzegorz Prokopowicz, Andrzej Potyka – Endoskopowe leczenie raków urothelialnych górnych dróg moczowych
 7. 11.00-11.20 - Dyskusja

 

Sesja IV

Moderatorzy: Prof. Leszek Miszczyk, Prof. Andrzej Paradysz

 

 1. 11.20 – 11.40 - Wojciech Majewski – Radio i chemioterapia jako leczenie oszczędzające u chorych na naciekającego raka pęcherza moczowego
 2. 11.40 - 12.00 - Jakub Ryszawy – Stan wiedzy społeczeństwa na temat raka jądra
 3. 12.00 - 12.20 - Sylwia Kellas-Ślęczka – Brachyterapia HDR w leczeniu raka prącia
 4. 12.20 – 12.40 - Leszek Miszczyk – Radioterapia nie tylko w onkologii. Własne doświadczenia w leczeniu choroby Peyroniego
 5. 12.40 - 13.00 Dyskusja

 

Składki PTU

Zarząd Główny sporządził listę osób uchylających się od płacenia składek. Na tej liście znajduje się 19 osób z naszego Oddziału. W dn. 12 grudnia odbędzie się zebranie Zarzadu Głównego na którym osoby te zostaną skreślone z listy członków PTU. Zaległości obejmują co najmniej dwa lata w okresie 2011-2019r. Osoby, które zechcą uregulować zaległości proszę o kontakt z Panią Elą Ziółkowską.

 

Przewodniczący Oddziału Śląskiego PTU

Prof. Andrzej Paradysz

Spotkanie Wigilijne PTU Oddział Śląski 2019

Zarząd Oddziału Śląskiego PTU zaprasza na spotkanie wigilijne, które odbędzie się dnia 12 grudnia 2019 o godzienie 13.00 w restauaracji "Pod Kasztanami" w Zabrzu przy ulicy Wolności 190. 

Program zebrania:

1. Wykład zaproszonego gościa: Dr hab. n. med. Katarzyna Nabrdalik - Ciekawostki Diabetologiczne

2. Spotkanie opłatkowe

 

ŚP. Prof. dr hab. n. med. Adam Szkodny

Dnia 27 sierpnia 2019 w wieku 94 lat zmarł Prof. dr hab. n. med. Adam Szkodny - członek honorowy PTU. Pogrzeb odbędzie się dnia 30 sierpnia 2019 (piątek) o godz 12.00 na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ulicy Murckowskiej.

Zarząd Oddziału Śląskiego PTU składa rodzinie i najbliższym osobom kondolencje.

 

Przewodniczący PTU Oddziału Śląskiego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz