Polskie Towarzytwo Urologiczne - Oddział Śląsk

Historia działalności urologicznej w Zabrzu sięga Marca 1948 roku , kiedy to w Szpitalu Miejskim Nr 1 ul. C.Skłodowskiej w ramach oddziału Chirurgii Ogólnej powstało 10 łóżek urologicznych prowadzonych przez dr M.Flunta. Początkowo kierownikiem oddziału był dr J.Karowiec , a następnie prof. Marian Trawiński, który sam zajmował się urologią. W 1952 roku dr M.Flunt przeniósł się do Krynicy, gdzie do połowy lat 60 ? tych prowadził pierwszy w Polsce Wojskowy Ośrodek leczenia kamicy moczowej

W 1953 roku w ramach oddziału chirurgii w Szpitalu Nr 1 ul.3-go Maja powstał pododdział urologii. W 1954 roku wszedł on w skład nowopowstałej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej ŚAM /kierownik prof.;Józef Gasiński/. W 1955 roku powstał oddział urologii w ramach tej Kliniki liczył 25 łóżek. Do 1953 roku prowadził oddział dr Władysław Walendowski. Ze względu na chorobę w 1954 roku odszedł na rentę , a rok później zmarł. Kierownikiem nowopowołanego w ramach kliniki oddziału został dr Jerzy Zieliński. W oddziale tym pracowali; dr Kazimierz Adamkiewicz, Jerzy Czopik, Andrzej Musiorowicz, a nieco póżniej dr Jan Pióro i Jerzy Laskiewicz.
Więcej...

Urosilesiana

Urosilesiana to Konferencja Naukowa Ślaskiego i Dolnośląskiego Oddziału PTU i Pielęgniarek Urologicznych. Organizowana jest corocznie, na zmianę przez Śląski i Dolnośląski Oddział PTU.

 

Następna konferencja:
22/09/2017